Sök på polisen.se

"Körkort är inte en säker id-handling"

HeleneAndersson_Fotograf Maria Åsen

Helene Andersson, gruppchef på NFC. Bild: Maria Åsén/NFC

Ett svenskt körkort är idag också en godkänd identitetshandling. Praktiskt, ja. Men det underlättar även för de kriminella. "Körkortets långa giltighetstid gör dem tacksamma att förfalska", säger Helene Andersson på NFC.

Idag finns det tolv giltiga id-handlingar i Sverige. Fem av dem är körkort av olika slag.

– Körkort är det absolut vanligaste sättet att legitimera sig på i Sverige. Att det finns så många olika varianter gör att det är svårt att kontrollera om de är äkta eller inte, säger Helene Andersson, gruppchef i dokumentanalysgruppen på Nationellt forensiskt centrum, NFC. Hon menar att vissa av förfalskningarna är riktigt bra och därmed svåra att upptäcka. Alla handlingar, hur säkra de än är, går att förfalska. Om en handling är giltig i tio år, som körkorten är, blir det problem under en väldigt lång tid.

– Den körkortsvariant som utfärdades fram till 2013 har förfalskarna lyckats göra riktigt bra förfalskningar av. Den kan alltså användas ända till 2023. Det är en mycket bedräglig och gångbar handling, säger Helene Andersson.

"Borde inte vara id-handling"

På Nationellt forensiskt centrum anser man bland annat därför att körkort inte ska vara en id-handling.

– Körkortet borde inte vara en id-handling. Sverige är unikt i det avseendet. I andra länder är körkortet främst en behörighetshandling. Även de legitimationer som bankerna utfärdar borde tas bort. Om floran av id-handlingar blir mindre blir det också lättare att hitta gemensamma sätt att kontrollera dem, säger Helene Andersson.

Ur ett dokumentsäkerhetsperspektiv menar NFC att det vore rimligt att svenska id-handlingar begränsas till att utgöras av pass, nationellt id-kort samt id-kort för folkbokförda.

– Körkortet borde inte vara en id-handling. NFC:s bedömning är att pass, nationella id-kort och Skatteverkets id-kort är säkrare. Sveriges flora av id-handlingar borde begränsas till dessa tre, säger Helene.

Id-kapningar allt vanligare

Antalet bedrägerier ökar lavinartat och i många fall använder bedragarna sig av falska id-handlingar. Ett exempel på ett sådant bedrägeri är när någon använder en annan persons namn, personnummer och hemadress för att beställa varor på internet. När bedragaren går till ett utlämningsställe för att hämta ut paketet visar hen upp en falsk id-handling och kan plocka ut varan.

– Jag kan se med lupp om trycket på ett körkort inte är som det ska. För någon ute i handeln kan det vara svårt. När kontrollerna görs är det ofta stressigt, säger Helene Andersson.

Digital kontroll underlättar

Även om körkort blir kvar som id-handling skulle det vara möjligt att utveckla dem för att lättare kunna upptäcka de som är falska. Digitala läsare som ger grönt eller rött ljus beroende på om handlingen är äkta eller falsk finns redan i dag men används än så länge i begränsad omfattning. Vissa kedjor inom till exempel biluthyrning har testat detta och hittat falska handlingar.

– Digitala kontroller skulle komplettera id-handlingars dokumentsäkerhet. Bara att det finns system för att kolla kan skrämma bort en del bedragare. Själva kortet skulle också kunna ha ett chip och en pinkod, det skulle göra dem ännu säkrare, säger Helene Andersson.

Text: Anna Arnerdal

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 2 år 2017.

Fakta: Godkända identitetshandlingar

  • Pass och nationellt id-kort ges ut av Polisen och är de enda handlingar som kan användas för att styrka nationalitet. De gäller i fem år.
  • Körkort ges ut av Transportstyrelsen och är giltigt i tio år.
  • Skatteverket utfärdar också id-kort för folkbokförda. Det kan både medborgare och de som endast är folkbokförda i Sverige ansöka om. Kortet gäller i fem år.
  • Banker och vissa företag kan också ge ut legitimationer, så kallade SIS-märkta id-handlingar.

Skilj ett äkta körkort från ett falskt

  • Lär känna ett äkta körkort: Det är alltid bäst att försöka lära sig hur en äkta handling ser ut, istället för falska. Bekanta dig med ditt eget körkort. Använd gärna lupp eller förstoringsglas.
  • Titta på linjemönstret: Det finns ett linjemönster som är uppbyggt av hela fina linjer.
  • Känn med nageln över kortet: Det ska kännas lite som en nagelfil. Titta även snett mot ljuset för att se relieferna.
  • Vicka på kortet för att se om motiven skriftar. Kontrollera också att färgen ändras.