Sök på polisen.se

RMV och NFC - med huden som skiljelinje

 • En blodfläck vid sidan av två fötter.
  Både Rättsmedicinalverket och NFC genomför undersökningar i brottmål. Ofta används huden som skiljelinje för att, något förenklat, förklara var materialet ska undersökas. Bild: Maria Åsén/NFC
 • En person lyfter upp och tittar på ett provrör.
  Lena Wettermark, biomedicinsk analytiker på laboratorieenheten för kemi på RMV, undersöker till exempel läkemedel, alkohol och droger i blod och urin. Bild: Maria Åsén/NFC
 • Obduktionssal på Rättsmedicinalverket i Solna.
  Obduktionssal på Rättsmedicinalverket i Solna. Bild: JKF Photo
 • Virtuell obduktion Bild CMIV Linköpings universitet
  Virtuella obduktioner görs som ett komplement till rättsmedicinska obduktioner. Bild: CMIV/Linköpings universitet
 • Porträttbild på två personer i en korridor på Rättsmedicinalverket.
  Madeleine Lindgren och Johan Ahlner på Rättsmedicinalverket i Linköping. Bild: Maria Åsén/NFC
 • En medarbetare på Rättsmedicinalverket.
  Rättsmedicinalverket. Bild: Maria Åsén/NFC
 • Två personer i skyddsklädsel tittar på ett provrör.
  Rättsmedicinalverket. Bild: JKF Photo
 • Undersökningssituation på Rättsmedicinalverket.
  Bild: JKF Photo
1/8

Blod, läkemedel och alkohol - substanser som analyseras både på NFC och rättsmedicinalverket. Men vem gör egentligen vad?

Rättspsykiatriska utredningar, rättsmedicinska obduktioner, faderskaps- och släktskapsutredningar, rättskemiska undersökningar och identifieringar av döda människor via dna eller tandkort.

På Rättsmedicinalverket, RMV, arbetar många olika specialister med olika typer av utredningar.

– Själva proverna är inte så dramatiska. Det är historierna bakom som ofta är det, säger Johan Ahlner, överläkare på Rättsmedicinalverket.

En liten, liten mängd kroppsvätska som till exempel blod är allt som behövs för att specialisterna på Rättsmedicinalverket ska få fram tillräckligt med information för att ta en polisutredning framåt. Den lilla, lilla mängden kan räcka för att avgöra ifall blodet innehåller droger, läkemedel eller alkohol. Samma substanser analyseras även på NFC, men materialet är då i annan form.

Men var går egentligen gränsen, vilka gör vad och när? Man brukar något förenklat säga att huden är skiljelinjen som avgör var ett material ska undersökas.

– På RMV jobbar vi med det som finns på och innanför huden och tillhör kroppen, till exempel organ, vävnader, hårstrån eller kroppsvätskor som blod och urin. När det gäller droger, läkemedel och andra gifter analyserar vi det som har kommit in i kroppen, till skillnad från NFC som analyserar drogbeslag som inte har gjort det, säger Madeleine Lindgren, HR-partner på RMV med mångårig erfarenhet från arbete som biomedicinsk analytiker inom myndigheten. Dock: Om material som till exempel naglar, hårstrån eller kroppsvätskor hade påträffats på en brottsplats och varit skilt från kroppen hade det undersökts på NFC, inte på RMV. När en drog/substans passerar genom kroppen omvandlas den ofta till en metabolit. RMV analyserar denna i blod och urin. NFC påvisar drogen/substansen i ett beslag. I det senare fallet är halten ofta betydligt högre.

"Mängden får stor betydelse"

Inom sjukvården utförs vissa undersökningar som liknar de som görs på Rättsmedicinalverket. Allt analysarbete på RMV görs med kvalitetssäkrade metoder och ger resultat som granskas i två av varandra oberoende steg. RMV hjälper också polis och domstolar att tolka analysresultat, till exempel i ärenden som handlar om eftersupning vid trafikbrott.

– Inom sjukvården handlar det om att få fram vilken vårdinsats som ska sättas in. På RMV kan den exakta mängden av en viss substans ha väldigt stor betydelse, ingen ska kunna dömas på felaktiga grunder eller behöva vara rädd att instrumenten är felkalibrerade eller liknande, säger Madeleine Lindgren.

Polis närvarar vid obduktion

Rättsmedicinalverket arbetar med många olika sorters ärenden och därför kan förstås ärendeprocesserna också se ut på väldigt många olika vis. När till exempel en kropp kommer till RMV inleder rättsläkaren med att obducera kroppen. Om det gäller ett misstänkt mord är någon från polisen alltid närvarande under obduktionen. I vissa fall samarbetar experter från RMV och NFC, till exempel ifall ett mordoffer är tejpat och man måste försäkra sig om att varken spår på huden eller på tejpen blir förstörda.

– Arbetet på RMV blir ett jobb som alla andra. Ibland blir man såklart lite extra berörd. Man måste distansera sig och ha inställningen att det är ett prov man undersöker – inte att det är ett avlidet barn, säger Lindgren.

Efter obduktionen görs flera olika undersökningar. Vävnadsprover från till exempel hjärta och lever undersöks på de histopatologiska labben inom rättsmedicin för att ge information om eventuellt naturliga dödsorsaker så som hjärtinfarkter eller blödningar. På enheten för rättskemi undersöks olika kroppsvätskor för att ge svar på om det till exempel finns någon sorts narkotika, läkemedel eller alkohol. Undersökningarna görs med moderna metoder och ofta med högteknologiska instrument.

– Tekniken har stor betydelse i vårt arbete, vi måste ligga i framkant med den medicinska utrustningen. Mycket har hänt rent tekniskt, idag krävs till exempel otroligt små mängder av en substans för att vi ska kunna analysera den i våra instrument säger Johan Ahlner, överläkare på avdelningen för rättsgenetik och rättskemi på RMV.

Virtuella obduktioner

Madeleine Lindgren fortsätter:

– Numera kan vi göra virtuella obduktioner som ett komplement till våra rättsmedicinska obduktioner. På så vis kan vi se ifall en kula finns kvar i kroppen eller hur ett knivblad är instucket i en kropp innan vi påbörjar den kliniska obduktionen. Det ger rättsläkaren viktig grundinformation, säger Lindgren. Med virtuell obduktion avses röntgenundersökning av kroppen med datortomografisk röntgen och magnetkamera.

För rättsmedicin i Linköping görs de virtuella obduktionerna i samarbete med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, vid Linköpings universitetssjukhus. Hela tiden pågår olika utvecklingsprojekt både internt på RMV och tillsammans med olika samarbetspartners.

Lyckad forskning

Ett 50-tal RMV-medarbetare är involverade i olika medicinska forskningsprojekt. Forskningen har till exempel resulterat i säkrare metoder för blodanalyser av nätdroger, kunskap om vilka koncentrationsnivåer som kan leda till dödliga förgiftningar och metoder för tandanalys som kan fastställa identiteten på avlidna personer.

Varje år gör Rättsmedicinalverket närmare 700 000 kemiska analyser, 5 500 rättsmedicinska obduktioner, 3 000 släktskapsutredningar, 500 rättspsykiatriska undersökningar samt 1 300 mindre rättspsykiatriska paragraf 7-undersökningar. Paragraf 7-undersökningar görs ofta som ett första steg i utredningar av en brottsmisstänkts psykiska tillstånd för att bedöma om det finns behov av att genomföra en mer omfattande rättspsykiatrisk undersökning. Sedan maj 2017 gör RMV dessutom ett stort antal medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket. RMV:s rättsläkare gör 70-talet fyndplatsundersökningar per år på uppdrag från polisen.

Öppna en PDF-fil där ett urval av RMV:s och NFC:s olika undersökningsområden listas.

Text: Viktor Högberg

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 3 år 2017.