Sök på polisen.se

Så hanteras farliga droger på NFC

 • En kvinna med skyddsklädsel hanterar material på droganalyssektionen.
  Anna Zackrisson, generalist på NFC. Bild: Maria Åsén/NFC
 • Så hanterar vi farliga droger3_Fotograf_Maria Åsen
  Anna Zackrisson, generalist på NFC. Bild: Maria Åsén/NFC
 • En medarbetare på NFC står framför ett undersökningsbord.
  Anna Zackrisson, generalist på NFC. Bild: Maria Åsén/NFC
 • Så hanterar vi farliga droger4_Fotograf_Maria Åsen
  Bild: Maria Åsén/NFC
1/4

Fentanyl och andra högpotenta droger blir allt vanligare bland dem som undersöks på NFC. Tydliga rutiner säkerställer en trygg och tillförlitlig undersökning. – Vi hanterar allt som om det vore riktigt farligt, säger Anna Zackrisson på NFC.

Varje år undersöks runt 40 000 misstänkta drogbeslag på Nationellt forensiskt centrum. Vissa är farligare än andra, för såväl potentiella brukare som för personal inom rättsväsendet, till exempel poliser och handläggare vid NFC som kan komma att hantera drogen i sitt arbete.

– Just nu ser vi att drogen fentanyl och varianter av substansen, så kallade analoger, blir allt vanligare bland de beslag som kommer in till NFC. Ibland är de i pulverform, ibland är det som nässpray. Oavsett form så är dessa substanser extremt potenta och även i liten mängd kan drogen få väldiga konsekvenser, säger Anna Zackrisson, generalist på NFC:s droganalyssektion.

Har ventilerade dragskåp

De misstänkta drogerna som kommer in till NFC hanteras generellt med stor försiktighet, det som undersöks är ofta hälsofarligt.

– Förutom skyddskläder och handskar har vi till exempel ventilerade dragskåp som gör att vi i väldigt liten utsträckning behöver komma i direktkontakt med själva materialet. Vid analys tas delprov från varje enskilt beslag, säger Anna Zackrisson.

När den kemiska analysen påbörjas har materialet placerats i provrör. Med hjälp av moderna instrument testas materialet och innehållet presenteras sedan digitalt. Instrumentoperatörerna avläser informationen och levererar ett svar kring materialets innehåll till en handläggare. Därefter genereras ett analysbesked som skickas till uppdragsgivaren.

Förvaras i fyra månader

Om det visar sig vara ett material som är klassat som narkotika, dopningsmedel eller hälsofarlig vara förvaras det i fyra månader innan det destrueras. Material som är icke-klassat skickas tillbaka till uppdragsgivaren med eventuell vidareförmedling till den person som det beslagtogs ifrån.

Åklagaren har möjlighet att kontakta Folkhälsomyndigheten när det gäller förverkande av nya icke-klassade droger för att kontrollera om lagen om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser kan tillämpas. Om lagen kan tillämpas behöver återlämning av materialet inte ske.

"Vi följer verkligheten"

Allt undersökningsmaterial vid NFC är viktigt bevismaterial. I väntan på och efter undersökning förvaras materialen i låsta utrymmen för att de ska skyddas mot bland annat brand och stöld.

Materialen som undersöks vid Droganalyssektionen förvaras i lufttäta påsar som kontinuerligt ses över för att de ska kunna förbättras ytterligare och till exempel ge ifrån sig mindre lukter.

Säkerhets- och arbetsmiljörutiner ses över löpande.

– Det är ett ständigt pågående arbete. Det är viktigt att vi följer verkligheten och har koll på vilka substanser som är trendiga just nu, säger Anna Zackrisson.

Majoriteten av de beslagtagna drogerna som kommer till NFC består av redan kända droger, men varje vecka upptäcks också helt nya substanser. När NFC upptäcker nya misstänkta drogsubstanser rapporteras detta till Folkhälsomyndigheten som sedan har möjlighet att föreslå att materialet ska drogklassas. De senaste åren har NFC gjort i snitt 60 strukturutredningar av nya substanser per år, med syftet att fastställa den kemiska strukturen för den okända substansen.

Text: Viktor Högberg

Texten publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 2 år 2017.

Fakta: Fentanyl

Fentanyl är ett smärtstillande läkemedel som ibland används inom sjukvården vid behandling av svår smärta. Fentanyl är 100 gånger mer potent än morfi n och fi nns i läkemedel i form av tabletter, plåster, injektionslösningar och nässpray. En av de starkaste kända fentanylanalogerna heter karfentanil och är 10 000 gånger mer potent än morfin.

Fentanyl tillhör gruppen syntetiska opioider och är beroendeframkallande. Opioider är depressiva, vilket innebär att de saktar ner det centrala nervsystemet inklusive andning och hjärtfrekvens.

Internetförsäljningen av fentanylanaloger kan sammankopplas med ett stort antal dödsfall. För en av analogerna, akrylfentanyl, har Rättsmedicinalverket upptäckt substansen i blodet hos den döde vid 43 dödsfall under perioden april 2016 till februari 2017.

Under 2014 och 2015 har över 900 dödsfall om året rapporterats till följd av läkemedels- eller narkotikaförgiftning, enligt en rapport från Social styrelsen.

Källor: Fass.se, Socialstyrelsen, ”Fentanyl and its analogues – 50 years on” UNODC United Nations Offi ce on Drugs and Crime Volume 17 mars 2017, samt PM ”Dödsfall på grund av fentanylförgiftning” Polismyndigheten, Nationella operativa avdelningen.