Sök på polisen.se

Så kan brottsplatser dokumenteras i 3D

 • En mobilapplikation visas upp.
  Just nu utvecklas en app som ska ge möjlighet till digital dokumentation direkt på en brottsplats. Bild: Jason Mellström/NFC
 • En animation där en kropp ligger på golvet, dokumenterad med handhållen laserscanner.
  Tekniken gör det möjligt att gå tillbaka och undersöka en scen ur olika vinklar, i efterhand. Bild: NFC
 • Längdmätning från 3D
  Efter att en miljö har scannats kan det vara möjligt att göra en längdmätning i 3D-modellen. Bild: NFC
1/3

3D-avbildning kan komma att användas för att visualisera och dokumentera brottsplatser och appar ska kunna stödja intressenter i hela utredningsprocessen från brottsplats till dess att den kan komma att visas i domstol.

När ett misstänkt brott har skett gäller det att så snabbt som möjligt skapa sig en bild av vad som har hänt. Noggranna undersökningar görs på plats, bevis och brottsplats fotograferas och dokumenteras, men när brottsplatsen anses färdigundersökt återställs och städas den. Kriminaltekniker eller utredare kan i efterhand inte gå tillbaka till brottsplatsen som den såg ut vid tiden för den kriminaltekniska undersökningen. Genom att använda en 3D-laserskanner eller en högupplöst 360-gradig sfärisk skanner kan brottsplatsen 3D-avbildas precis som den ser ut och byggas upp som en digital 3D-modell. På så sätt blir det möjligt att gå tillbaka till den på ett virtuellt sätt.

3D-laserskanning och 360-gradig sfärisk skanning kompletterar varandra mycket bra och är också ett komplement till befintlig teknik som används idag.

Används i USA

I snart 10 år har Nationellt forensiskt centrum, NFC, följt utvecklingen av 3D-laserskanning som ett verktyg vid brottsplatsundersökningar. 2014 gjordes en förstudie för att undersöka vilken teknik som kan användas på brottsplatser. 3D-laserskanning ansågs då vara en av de mest lovande teknikerna och satsningen på brottsplatsdokumentation startade 2014.

– Gruppen för brottsplatsdokumentation är en ganska ny grupp och ett av våra uppdrag är att testa tekniken i samråd med kriminaltekniker, utredare och åklagare. 3D-laserskanning ger oss möjligheten att fånga detaljerad information från brottsplatsen som sedan öppnar upp för utökad forensisk analys. Det ska också kunna bli ett bra tekniskt hjälpmedel för allt från att dokumentera brottsplatsen till att visualisera den i en domstol. Tekniken används redan i en rad europeiska länder, samt i USA, säger Håkan Larsson, forensikeraspirant på NFC.

Kan beräkna kulbanor

Gruppen för brottsplatsdokumentation har identifierat tre större områden där laserskanning kan komma till stor användning: 3D-dokumentation, visualisering och forensisk analys. 3D-teknik används för att dokumentera och säkra detaljerad information på en brottsplats med en mycket god geometrisk precision. Baserat på den digitala 3D-modellen kan olika typer av visualiseringar genomföras – från planlösningar till panoramabilder. Därifrån kan forensiker undersöka den digitala brottsplatsen inom flera områden, bland annat beräkning av kulbanor och en persons längd.

– Till viss del kan den nya tekniken komma att ersätta papper och penna ute på fältet där vi på digital väg direkt kan få in all information i samma system. Den kan komma att bli en komplett verktygslåda, men det viktigaste är att det blir lätt att ta till sig tekniken och använda den. Vi upprättar en referensgrupp som leds av kriminaltekniker i region Öst.

Priserna sjunker

Håkan berättar att de i dagsläget i huvudsak använder två typer av utrustning – högupplöst 360-gradig sfärisk skanner och 3D-laserskanner. Dessa båda utrustningar har börjat testas i verkliga fall.

– Fördelen med den 360-graders sfäriska skanner som NFC har köpt in är den fantastiska dynamiken. Den fångar information i allt från totalt mörker till fullständigt motljus. Med hjälp av skannern kan vi dokumentera allt från det lilla till det stora och i efterhand kan vi panorera i miljön, placera ut bevis samt lägga in anteckningar, bilder och foton, säger Håkan.

– En 3D-laserskanner samlar in mer information, som exempelvis avstånd, och bygger sedan en modell i 3D.

Tekniken kan skapa nya möjligheter i brottsutredningar, till exempel för att gå tillbaka till brottsplatsen och undersöka en scen ur olika vinklar.

Panorera i 3D-miljön

Utvecklingen på området går fort. Håkan berättar om hur priserna har sjunkit på bara några månader och hur kvaliteten på utrustningen samtidigt blivit bättre och bättre. Han visar utrustning som sätts på stativ och sådan som handhålls – allt för att kunna ha rätt utrustning vid rätt tillfälle. Han visar i sin dator hur bilderna blir och hur man enkelt kan panorera runt i 3D-miljön. Information som kameror och skannrar samlar in ska fungera som ett stöd i utredningar, i första hand vid grova brott.

– Nu till en början försöker vi skanna många typer av brott, för att se och lära var och när tekniken kan komma till nytta. Informationen om brottet kan komma att uppdateras och vi kan då gå tillbaka till brottsplatsen så som den såg ut vid den första undersökningen, säger Håkan Larsson.

Tanken är att all information som samlas in från brottsplatsen ska ligga i ett och samma system, som utredare, kriminaltekniker och forensiker arbetar mot. För att underlätta insamlandet av information utvecklas just nu också en fältapp.

– Det är ett verktyg för digital dokumentation som gör att informationen direkt läggs in i ärendet. Idag gör kriminaltekniker anteckningar på fältet och för sedan in dem digitalt. Det slipper de med Fältappen, vilket minskar risken för fel och ökar spårbarheten. I Fältappen ska kriminalteknikern även kunna markera var på brottsplatsen fynden har gjorts, säger Staffan Rattfält, forensiker på NFC.

Ska lanseras för iPhone

I dagsläget fi nns Fältappen som en demo-version i Android men kommer att utvecklas till en skarp version för iPhone.

– Mobilitetsgruppen inom polisen är de som gör detta möjligt. De ger oss de förutsättningar vi behöver för att utveckla användbara appar. Och det kommer att komma fler typer av appar, säger Staffan Rattfält.

En virtuell brottsplats

Tänk dig nu att all data är insamlad från brottsplatsen och lagrad i ett och samma system. Flera veckor har gått och brottsplatsen är sedan länge undersökt och städad, men du kan fortfarande vandra runt på brottsplatsen. Du som utredare ser, i det här fallet, mordoffret ligga på golvet vid trappan och på väggen är det blodstänk. Du blir nyfiken på att veta resultatet av blodbildsanalysen och klickar på blodstänket på väggen och direkt kommer det fram en ruta som visar resultatet av analysen. Du klickar på ett fingeravtryck och får en identitet på den misstänkta personen.

– Inte nog med att du som utredare har tillgång till all information från analyser, spårsäkringar och förhör på plats, du kan även gå runt på brottsplatsen och undersöka den i 3D, klicka fram bilder och så vidare. Rättsmedicinalverket skannar redan idag kroppar med MRskanner genom ett samarbete med Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, på Universitetssjukhuset i Linköping. I dessa 3D-modeller går det att se påverkan inne i kropparna, som exempelvis hur kulor har färdats genom kroppen. I framtiden tänker vi oss att avbildade kroppar i 3D ska kunna återplaceras i den virtuella modellen av brottsplatsen för att studera vad som kan ha hänt.

Text: Niklas Boman

Fördelar med laserskanning

Huvudsakliga områden där laserskanning kan komma till stor användning enligt NFC:

3D-dokumentation

 • Frysa brottsplatsen så som den såg ut vid undersökningen för att kunna gå tillbaka och undersöka brottsplatsen ur nya vinklar.
 • Dokumentera en brottsplats som inte kommer att vara tillgänglig senare.
 • Placera bevis på rätt plats i 3D-modellen.
 • Länka bilder och annan information om beviset direkt i 3D-modellen.

Forensisk analys

 • Beräkna kulbanor. Från vilken position avlossades skottet? Från vilket avstånd?
 • Beräkna kroppslängd på misstänkta baserat på riktmärken från bilderna av brottsplatsen.
 • Beräkna hastighet och avstånd vid trafikolyckor.
 • Beräkna storleken på explosionen vid terrorattacker baserat på storleken på kratern. Vad hände?
 • Göra blodbildsanalys.

Visualisering

 • Göra geometriska beräkningar (avstånd, vinkel, tjocklek, volym med mera).
 • Utvärdera trovärdigheten av vittnesutsagor. Siktlinje – kan du se punkt A från punkt B? Vittnen kan beskriva olika skeenden utan att behöva besöka brottsplatsen och vittnesmål kan kontrolleras mot 3D-modellen.
 • Studera delar av brottsplatsen. En lägenhet kan till exempel visas utan tak ur ett fågelperspektiv.
 • Göra mätbara panoramabilder.
 • Utvalda delar av brottsplatsen kan lyftas ut och visas som separata lager.Göra skalenliga skisser i både 2D och 3D av brottsplatsen.
 • Skapa animationer för att visa och testa händelser under tiden de undersöks.Göra rekonstruktioner.Planera för en polisinsats.