Haschstämplar lagras i polisens databas

I polisens haschdatabas lagras stämplar från beslagtagna haschkakor. Genom en sökning i databasen är det möjligt att koppla samman olika beslag för att upptäcka överlåtelser.

Nästan alla haschkakor som beslagtas och skickas in till Nationellt forensiskt centrum, NFC, pryds av olika stämplar. De föreställer allt ifrån sifferkombinationer till kulturella symboler och företagslogotyper.

Alla "nya" stämplar som kommer in till NFC registreras med bild, mått och form i databasen och blir sedan sökbara för alla medarbetare inom polisen. I databasen finns i dagsläget ungefär 1 300 olika stämplar och de senaste åren har ungefär 150 nya stämplar om året registrerats i databasen.

Spaningsinformation

Haschdatabasen är utvecklad som ett verktyg för att leverera spaningsinformation till en utredning, exempelvis för att kunna ge en indikation på hur utbredd försäljningen av en haschkaka med en viss stämpel skulle kunna vara.

NFC kan ge utredaren uppgifter om andra ärenden med liknande stämpel för att underlätta den fortsatta utredningen.

– Om en stämpel har förekommit i ett antal olika beslag kanske det går att koppla samman ärendena och i längden påvisa hur materialet har sålts, säger Niclas Pettersson, forensiker på NFC:s droganalyssektion.

Kan göra kemisk analys

Historiskt sett har stämplarna varit pressade på själva haschkakan, men de senaste åren har NFC sett att pappersstämplar som fästs utanpå plastförpackningen används i allt större utsträckning. Båda typerna registreras i databasen.

– Men bara för att det är likadana stämplar behöver det inte finnas någon koppling. För att kunna bedöma om materialen verkligen kommer från samma tillverkningsparti gör vi en kemisk jämförelse om utredaren vill det, säger Niclas.

Det hasch som beslagtas av svensk polis kommer nästan uteslutande från Marocko. En liten andel kommer från Afghanistan eller Libanon.

De senaste åren har halterna av den aktiva substansen tetrahydrocannabinol, THC, ökat. På 12 år har snitthalten för de haschmaterial som analyseras på NFC ökat från knappt 10 procent THC till 25–30 procent THC. En av anledningarna till ökningen är att man i vissa produktionsländer, bland annat Marocko, numera ofta använder andra sorters cannabis än vad som gjordes tidigare.

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 3 år 2018.