"Kan med stor exakthet säga var en telefon är"

  • Varje färgpunkt är en telefon och det går att se exakt hur den rör sig vid en viss tidpunkt.
    Varje färgpunkt är en telefon och det går att se exakt hur den rör sig vid en viss tidpunkt. Bild: Susanne Karlsson, KA-Öst
  • Mobilanalytiker vid labbet i Lyon. I mitten Hung Linh Tran Thanh.
    Mobilanalytiker vid labbet i Lyon. I mitten Hung Linh Tran Thanh. Bild: Susanne Karlsson, KA-Öst
1/2

En mjukvara som kan ta fram identitet och exakt position för mobiltelefoner har utvecklats vid laboratoriet i Lyon.

Hung Linh Tran Thanh är analytiker inom mobila nätverk och arbetar med den mjukvara som han utvecklat tillsammans med sina kollegor. Mjukvaran används främst för att spåra hur mobiltelefoner rört sig efter att ett brott har begåtts, men programmet kan användas i realtid omtillstånd finns. Med hjälp av mjukvaran kan analytikerna spåra mobiltelefoner genom att själva åka ut till brottsplatser och där kan de se vilka mobiltelefoner som varit aktiva och hur de rört sig, exempelvis genom att jämföra sina uppmätta resultat med de samtalslistor som de fått från mobiloperatörer.

– Vi åker runt på en brottsplats och ser vilka mobiltelefoner som varit aktiva. Vi kan kartlägga information från mobiltelefonerna och kombinera GPS- koordinater med mappningen. Då kan vi se hur mobiltelefonerna har rört sig och exakt när de varit på ett visst ställe. Det kan vi göra genom att delvis replikera täckningskartan om det behövs, förklarar Hung Linh Tran Thanh.

– Med den här metoden kan vi med stor precision säga var en telefon har varit, vi får ny data två gånger per sekund, det gör metoden väldigt exakt, berättar Hung Linh.

En stor fördel är att de enkelt kan se vilka telefoner som har varit i närheten av en brottsplats.

– Nyligen kunde vi se hur en mobiltelefon som tillhörde en misstänkt person hade rört sig från sitt hem till offrets hem. Vi har använt systemet sedan 2004 och har löst fl era brott genom det.

Tekniken ger också möjlighet att välja ut en telefon och följa just den, men det krävs en samtalslista från mobiloperatören för att det ska vara möjligt.

– 3G- och 4G-tekniken i kombination med att det kommit många nya mobiloperatörer har gjort att det blivit mer komplext att använda programmet. Vi kan bara spåra en operatör i taget.

Kräver husrannsakan

För att få information om vem som är kopplad till en särskild mobiltelefon behövs en husrannsakan mot mobiloperatören. I Frankrike måste operatören lagra information om vem som är kopplad till ett telefonnummer i ett år. Om det blir en brottsutredning kan de bli tvungna att lagra den ännu längre.

– Genom det här programmet kan vi minska antalet identiteter på mobiltelefoner som vi begär ut av operatören. Istället för att be operatören om 50 mobilidentiteter kan vi nu komma ned till tio.

– Den stora fördelen med systemet är att det är väldigt exakt och ger en exakt position. I vissa fall kan vi till och med avgöra om brottslingen har använt sin telefon på övervåningen i ett hus eller på bottenvåningen – så exakt är mjukvaran när den fungerar som bäst.

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 3 år 2018