Pilotprojekt med ansiktsbilder

Under tre månader (april, maj och juni) har NFC driftsatt en skarp pilotverksamhet med sökningar av ansiktsbilder på okända gärningsmän mot bilderna i signalementsregistret.

Syftet med piloten har varit att utvärdera den eventuella nyttan med att implementera metoden i en löpande verksamhet, samt att utveckla och förbättra metoden.

 Under piloten har sökningar gjorts i utredningsärenden gällande bland annat bedrägeri, stöld, inbrott, rån, sexuellt ofredande, våldtäkt, förberedelse till terroristbrott och mord. En kortfattad sammanställning av resultatet ges här.

  • 83 okända gärningsmän söktes mot signalementsregistret i 56 olika ärenden.
  • 4 av sökningarna fick avbrytas för att det inte gick att läsa in bilden i systemet på grund av bildtekniska begränsningar.
  • För 22 av de 79 återstående sökningarna har NFC svarat ut med en potentiell kandidat*, vilket motsvarar cirka 28 procent av sökningarna.
  • I ett fall där ingen potentiell kandidat hittades har utredaren valt att gå vidare med en utvidgad sökning där NFC tar fram en kortare lista med uppslag på möjliga personer. I detta fall fanns det även DNA-spår säkrade i ärendet.

Pilotutfallet har visat att metoden kan vara till stor nytta i den brottsutredande verksamheten, och NFC arbetar därför för att kunna implementera metoden i en löpande verksamhet under hösten 2019. Innan dess är ett samråd med Datainspektionen inplanerat till efter sommaren.

* För att NFC ska svara ut med en potentiell kandidat krävs det att både det automatiska ansiktsigenkänningssystemet samt den manuella analysen ger stöd för att det kan röra sig om samma person.

Pilotverksamheten beskrivs mer ingående