Bättre beredskap inför katastrofer

En rättsodontolog förevisar tandröntgenutrustning för kursdeltagarna.

En rättsodontolog förevisar tandröntgenutrustning för kursdeltagarna. Bild: Linda Eriksson, KA Nord.

– Det är polisens uppgift att identifiera okända omkomna, oavsett om det rör sig om offer för en katastrof eller okända döda som påträffas i det vardagliga arbetet, säger kriminalteknikern Sara Sjöstedt. Det är också polisens uppgift att underrätta anhöriga när någon närstående har omkommit eller hittats död.

Sara arbetar som kriminaltekniker i polisregion Nord, men hon har också ett annat uppdrag: hon ingår i ett så kallat DVI-team, där hon även är kontaktansvarig gentemot Rättsmedicinal-verket, RMV. Tillsammans med en rättsläkare från RMV har hon anordnat en utbildning, "fas två", för DVI-team Nord och personal från RMV i Umeå. Syftet med utbildningen var att öka katastrof-beredskapen och stärka samverkan.

Internationella metoder

DVI – Disaster Victim Identification – är en internationellt vedertagen arbetsmetodik för en säker identifiering. Metoden ger en tydlig struktur och fastställd standard för dokumentation, rapportering och identifiering.

Interpol har tagit fram en DVI-guide med riktlinjer för identifiering av katastrofoffer. Vid katastrofer kan nationer vända sig till Interpol och begära hjälp. Därför behöver medlemsnationerna arbeta enligt DVI-guiden, eftersom den är den gemensamma internationella metoden som används.

Identifieringsprocessen

Medlemmarna i DVI-teamen är uppdelade i två grupper som arbetar parallellt med att ta fram uppgifter:

  • Ante Mortem-gruppen (AM – "före döden") består av polisanställda, främst utredare, som samlar in uppgifter om ett befarat dödsoffer i form av tandjournaler, patientjournaler, dna, dataslagningar och samtal med anhöriga. AM-gruppen meddelar dödsbesked till anhöriga när identiteten har fastställts.
  • Post Mortem-gruppen (PM – "efter döden") är en grupp som undersöker och hanterar kroppar eller kvarlevor på platsen där katastrofen, eller brottet, har skett. Därefter utförs en detaljerad undersökning på en rättsmedicinsk avdelning tillsammans med personal från RMV. Fingeravtryck och dna säkras och tandröntgen utförs. Gruppen består av kriminaltekniker, rättsläkare, rättsodontologer med flera.

När uppgifterna är insamlade genomförs en avstämning i två delar. En matchningsgrupp, reconciliation, jämför AM- och PM-uppgifterna med varandra för att få fram en möjlig identitet. Underlaget lämnas vidare till en ID-Board – ett "råd" – med experter som har kompetens att verifi era eller förkasta förslaget från matchningsgruppen. ID-Boarden fattar identitetsbeslut och AM-gruppen med- delar dödsbesked till anhöriga.

Fördel med praktisk träning

I november 2018 genomfördes "fas två", den avslutade delen i DVI- utbildningen. Sara berättar:

– En stor fördel med utbildningen var att vi fick förbereda oss och träna i våra respektive roller.

Natten till den 12 januari i år, en månad efter DVI-utbildningen, inträffade en trafi kolycka då en minibuss med sju schweiziska ungdomar frontalkrockade med en lastbil på länsväg 395 mellan Vittangi och Pajala. Sex av ungdomarna omkom. En PM-patrull från DVI-team Nord kallades till platsen och en DVI-insats inleddes.

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 1 år 2019.

Fakta: Polisens DVI-arbete

Polisens DVI-arbete DVI står för Disaster Victim Identification. Om en katastrof inträffar i Sverige aktiveras olika typer av specialistgrupper som består av personal från polisen och Rättsmedicinalverket, bland annat kriminaltekniker, genetiker och rättsläkare, så kallade DVI-team. Teamens uppgift är att tillsammans med polisens tekniska specialister identifiera de omkomna. Dna, fingeravtryck och tandidentifiering är de vanligaste metoderna som används.

Polismyndigheten har tagit fram nationella riktlinjer för DVI-arbete och inrättat fyra DVI-team. Varje grupp arbetar delvis utifrån polisens region indelning, men har också särskilda specialistuppdrag. DVI-team Nord "Arctic" ansvarar exempelvis för svår terräng och fjällmiljö.

Källa: Polisen och Rättsmedicinalverket