"Kan följa en gärningsperson automatiskt"

bildanalys_webb

Snart kan det bli möjligt för polisen att följa en person automatiskt via övervakningskameror – eller upptäcka skottlossningar och slagsmål redan innan det första larmsamtalet har kommit in. Nu testas ny programvara för automatisk bildanalys.

Den stora mängden bild- och videomaterial från över vakningskameror kan ibland vara svårhanterlig och tidskrävande i brottsutredningar. Just nu utvecklas därför ett program som ska automatisera en del av det arbete som tidigare har gjorts manuellt. Med tekniskt stöd ska det bli möjligt att detektera olika objekt i material från övervakningskameror, för att kunna följa och kartlägga en person per automatik.

– Efter exempelvis terrorattacken på Drottninggatan fick operatörerna leta manuellt efter gärningsmannen bland allt kameramaterial. Det är väldigt tidskrävande. Framöver ska det bli möjligt att automatiskt följa en person "från kamera till kamera". På motsvarande sätt skulle det gå att följa en bil via registreringsnumret, säger Niclas Appleby, it-forensiker på NFC.

Söker efter signalement

Niclas visar i sin dator hur det är möjligt att söka efter olika signalement. Det skulle kunna vara en grupp med ett visst antal personer där minst två bär ryggsäck, eller en enstaka person med en specifik klädsel.

– Efter terrordådet skulle vi ha kunnat söka på en man med grön jacka, mörka byxor, vita skor och mörk huvtröja. Då skulle vi snabbt kunna se bilder från de kameror som har filmat personer som stämmer överens med signalementet och kanske att det skulle vara möjligt att se var personen befann sig innan brottet och vart personen tog vägen efteråt. Det här blir ett jättebra verktyg för att få fram spaningsinformation, säger Niclas.

Kan upptäcka slagsmål

Arbetet med automatisk bildanalys är en del i polisens nationella projekt "utsatta områden" och är finansierat av EU:s fond för inre säkerhet. Målsättningen är att kunna komplettera polisens nationella kameraplattform med verktyg för automatisk bildanalys. Det är medarbetare på NFC och polisens it-avdelning som tillsammans ansvarar för utveckling av bildanalysverktyget.

– Vi utvecklar algoritmer till programmet för att känna igen vissa aktiviteter och objekt. Förutom att följa en person skulle programmet automatiskt kunna detektera ett avvikande beteende som ett slagsmål, en skottlossning eller en stor folksamling på en udda tid. Det skulle också kunna vara en person som ligger ner på marken eller en kvarlämnad väska, säger Niclas.

Juridik och etik

Ett välutbyggt kameranät och kraftfulla datorer är grundförutsättningar för arbetet med automatisk bildanalys. Många av de kameror som används idag är redan kompatibla med programmet och skulle därför kunna användas på ett enkelt sätt. Arbetsgruppen är i ett intensivt utvecklingsskede för att finjustera enklare automatiska analyser och programmet kommer att testas i pilotärenden under 2019. Parallellt med utveckling av programmet undersöks också de juridiska och etiska förutsättningarna av polisens rättsavdelning, bland annat med fokus på medborgarnas personliga integritet.

– I förlängningen skulle man kunna tänka sig att programme utvecklas så att ingripandepoliserna får bilder från övervakningskameror redan i bilen på väg till en brottsplats. Hur såg gärningspersonen ut? I vilken riktning sprang personen? Vilka vittnen stod närmast? Det skulle till och med kunna bli markerat direkt på en karta i polisens mobila hjälpmedel, säger Niclas.

Kameror används allt mer

Polisen utvecklar möjligheterna att använda kamera som ett verktyg i allt fler verksamheter, till exempel utredning, operativ ledning, underrättelse och gränskontroll. Det handlar bland annat om kroppskameror, UAS, polisbilar och allmän kameraövervakning.

– Allt detta förutsätter också en ökad förmåga att bearbeta och analysera bildmaterial. Att bara samla på sig bilder som vi inte använder förbättrar inte brottsbekämpningen men rätt utnyttjat ser vi en stor potential i kamera som verktyg, och automatisk bearbetning och analys är mycket viktigt för att åstadkomma detta på ett resurseffektivt sätt. Det krävet emellertid också en dialog med lagstiftare och tillsynsmyndigheter om hur intressen som effektiv brottsbekämpning, trygghet samt personlig integritet ska beaktas, äger Anders Hall, utvecklingschef på nationella operativa avdelningen på Polismyndigheten. 

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 1 år 2019.

Fakta: Polisens nationella kameraprojekt

Polisens nationella kameraprojekt leds av nationella operativa avdelningen, Noa, och Utvecklingscentrum Stockholm. Under de närmaste åren väntas polisens användning av kameror öka kraftigt.

I projektet har arbetsgruppen och it-avdelningen tagit fram en nationell kameraplattform. I plattformen sparas material en förutbestämd tid och innefattar polisens bildströmmar från:

  • den allmänna kameraövervakningen som är permanent eller tidsbegränsad
  • Polismyndighetens nya kroppskameror som finns på försök i fem lokalpolisområden
  • kameror monterade på helikoptrar och obemannade flygfarkoster.