"Det finns mycket vi kan göra"

Magnus Lektér, internationell operativ handläggare.

Magnus Lektér, internationell operativ handläggare. Bild: Susanne Karlsson, KA-Öst

”Förr kunde det vara okej att avskriva brott på grund av att den misstänkte lämnat landet men inte idag när vi kan ta reda på så mycket. Vi behöver få in det internationella tänket i polisutbildningen och i utredningsverksamheten”, säger Magnus Lektér.

Han vill lyfta fram det internationella arbetet som en naturlig del i  polisarbetet. Men han bekräftar bilden som Interpol ger – det är svårt att få in det internationella perspektivet i utredningarbetet. Magnus Lektér, som är internationell operativ handläggare på Polismyndigheten, är ändå positiv och menar att kännedomen blir bättre och bättre.

– Framtiden är att utnyttja systemen för att komma framåt i brottsutredningar. Vi har allt att vinna på att utbyta mycket information, säger Magnus Lektér. Många tror att det ska vara grova brott för att vi ska göra internationella sökningar, men så är det inte. Idag är det viktigt att få in även mängdbrott och enklare ärenden.

I hans arbete ingår att hitta ärenden där han tror att det kan vara framgångsrikt att göra internationella sökningar.

– Griper man en person från ett annat land ska det sökas internationellt. Att ta en internationell kontakt ska vara helt naturligt idag.

Kan ge strängare straff

Genom internationella sökningar kan också straffpåföljden påverkas. Tidigare domar i EU räknas även i Sverige, vilket kan innebära strängare straff för de brott som begåtts i Sverige. Som exempel berättar Magnus om en utländsk medborgare som fick två månaders fängelse och fem års utvisning för en stöld av en mobiltelefon från en affär.

Han fick den strängare domen då internationella sökningar visade att han tidigare varit dömd i Schweiz under annat namn.

Svårare för brottslingar

– Det finns mycket information att få i andra länder. Om man anger avskrivningsorsak ”den misstänkta har lämnat landet och förväntas inte återvända” så bör man ta sig en funderare. Tänk att du ska efterlysa internationellt istället för att lägga ned. Kartlägg var personen varit innan – han kanske kommer tillbaka? Det finns mycket vi kan göra.

– Vi ska få in mer data. Det är den vägen vi har att gå idag när allt fler brottslingar är tysta i förhör. Då kommer det bli svårare att vara brottsling. Får man en dom och utvisning så är det inte så enkelt att komma tillbaka och begå nya brott.

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 1 år 2019.

Läs också: Interpol i frontlinjen mot internationell brottslighet