Nu kan släktingar sökas i dna-registren

Familjesökningar är främst aktuella vid utredning av de grövsta brotten, såsom mord/dråp och försök till mord/dråp samt grova sexualbrott.

Familjesökningar är främst aktuella vid utredning av de grövsta brotten, såsom mord/dråp och försök till mord/dråp samt grova sexualbrott.

Nu går det att göra familjesökningar av dna-profiler i utredningar av grova brott. Det innebär att spår kan sökas mot dna-registret för att leta efter nära släktingar.

Från och med den 1 januari 2019 är det enligt svensk lag tillåtet att göra så kallade familjesökningar av dna-profiler från brottsplatsspår mot utrednings- och dna-registren. I en familjesökning eftersöks nära släktingar – föräldrar, barn och helsyskon – till den person som avsatt ett dna-spår. Familjesökningar mot dna-registren baseras på att nära släktingar generellt sett har en mer likartad uppsättning dna än personer som inte är nära släkt med varandra.

Utvidgad dna-analys

Familjesökning är en utvidgad dna-analys och sker inte med automatik i ärendehanteringen. Familjesökning av brottsplatsspår rör känsliga personuppgifter och är därför aktuellt främst vid utredning av de grövsta brotten, såsom mord/dråp och försök till mord/ dråp samt grova sexualbrott.

Vid ordinarie registersökningar är det endast helt överensstämmande dna-profiler som ger upphov till en träff. Vid en familjesökning i utrednings- och dna-registren eftersöks liknande dna-profiler utifrån särskilda kriterier. För de erhållna träffkandidaterna utförs en sannolikhetsberäkning som visar hur starkt stödet är för släktskap för förälder, barn eller helsyskon. De högst rankade träffkandidaterna redovisas i ett forensiskt uppslag. Utredningen tar sedan ställning till om någon av träffkandidaterna har en släkting som kan vara aktuell att topsa för jämförelse med det aktuella brottsplatsspåret.

Kan missa syskon

Barn ärver hälften av dna:t från sin mamma och hälften från sin pappa. Det innebär att dna:t mellan ett barn och en förälder överensstämmer till hälften. Helsyskons dna kan ha alltifrån många likheter till få likheter. Syskonsläktskap kan därför missas vid en familjesökning om få likheter finns mellan eventuella syskon i dna-registret och en eftersökt dna-profil.

Merparten av de träffar som erhålls vid en familjesökning kommer att vara mot personer som inte är släkt med den som avsatt brottsplatsspåret men som av en slump uppvisar många likheter med den sökta dna-profilen.

Första månaden efter lagändringen fick NFC in en handfull ärenden med begäran om familjesökning.

En av de första sökningarna gav omedelbara resultat. Den 1 mars häktades en man i 60-årsåldern misstänkt för våldtäkten på en åttaårig flicka i Billdal 1995. Mannen kunde hittas efter att en familjesökning gjorts på ett dna-spår i ärendet. Det gav utfall mot ett antal personer i dna-registret som bedömdes kunna vara tänkbara släkt-ingar till förövaren.

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 1 år 2019.