Digitalisering kortar svarstiden för fingeravtryck

Framkallning av fingeravtryck

Framkallning av fingeravtryck. Bild: Lars Hedelin, Kommunikationsavdelningen

Nu testas en ny arbetsrutin för fingeravtrycksjämförelser på NFC, Linköping. Förhoppningen är att kunna korta handläggningstiderna. – Med den nya rutinen ska vi kunna lämna svar på mindre än 10 dagar för mängdbrott, säger Melinda Andersson, gruppchef NFC.

Sedan januari 2018 har NFC i Linköping testat en ny arbetsrutin för fingeravtrycksjämförelser. Testet görs på mängdbrottsärenden som skickas in från polisregionerna. En av de största förändringarna är att spåren skickas digitalt till NFC, istället för att skickas fysiskt med post till Linköping som tidigare.

– När vi och uppdragsgivarna kan hantera större delen av processen digitalt gör det stor skillnad. Vi får tillgång till materialet i samma stund som det skickas in och behöver varken vänta på postgång eller göra någon större manuell handpåläggning, säger forensikern Adam Petrisson.

Optimerar arbetet

Före förändringen var 25 procent av samtliga ärenden som skickades till NFC i Linköping för fingeravtrycksjämförelse klara inom tio dagar. I augusti 2018 var motsvarande andel 70 procent och i flera fall var handläggningstiden så kort som några få dygn.

– Vi har försökt optimera arbetet och upplever att det har fallit väl ut. Samtidigt har vi fortfarande stora utmaningar. Vi har gamla ärenden i kö och arbetar strukturerat även med dem. I början av 2018 var det 450–500 öppna undersökningar i kö men nu (november 2018) återstår inte ens 100 stycken. Det är ett resultat av vår förändrade arbetsrutin, men också ett resultat av en del övertid i början av året, säger Melinda Andersson, gruppchef på NFC.

Arbetsprocessen för fingeravtrycksjämförelse har delats upp och momenten har renodlats. Gruppen har fått stöd från andra personer på NFC när det gäller administrativa moment som egentligen inte kräver en specialistkunskap om fingeravtrycksidentifiering. Svåra ärenden och enkla ärenden, det vill säga oftast grova brott respektive mängdbrott, har skiljts åt i två separata flöden.

Fördelen med detta har varit att enkla ärenden med kort undersökningstid inte har behövt ligga och vänta i samma kö som långa mer komplicerade ärenden. Det går då att hålla ett högre tempo i produktionen för enklare ärenden.

Behöver utvärderas

Det nya sättet att arbeta ska utvärderas längre fram.

– Vi skulle kunna ha en nationell ärendekö, vilket också skulle bidra till ett mer effektivt arbete. På något längre sikt är visionen att ta fram en mobilapp så att kriminalteknikern kan skicka in en mobilbild på finger avtrycket direkt från brottsplatsen, säger Melinda Andersson.

Efterfrågan på fingeravtrycksjämförelser från NFC har minskat något under de senaste åren, särskilt i mängdbrottsärenden. Melinda Andersson menar att en av anledningarna är att handläggningstiderna har varit för långa.

– Vi tror att kortade svarstider skulle öka efterfrågan, säger hon.

Fakta: Fingeravtryck

Fingeravtryck

Fingeravtryck är en identifieringsmetod som har använts inom kriminaltekniken i över 100 år. Ett fingeravtryck anses vara unikt och inga människor, inte ens enäggstvillingar, har således identiska fingeravtryck.

Fingeravtryck utvecklas i tredje–fjärde fostermånaden och är sedan desamma hela livet. Avtrycken kan dock förstöras, till exempel när ärrvävnad har bildats på grund av en allvarlig brännskada.

Identifiering

Arbetet med fingeravtryck görs i två steg. Först framkallas avtrycket med hjälp av metoder som väljs beroende på vilken typ av material som avtrycket sitter på. Framkallning kan göras direkt på brottsplats av kriminaltekniker, på forensisk sektion eller NFC samt av Tullverket.

Efter framkallning ska fingeravtrycksjämförelsen göras. Detta görs endast på NFC. Vid jämförelse av avtryck med papillarlinjer görs en bedömning av den samlade informationen som finns i det framkallade avtrycket. Mönster, klassiska detaljer, linjeflöden, kantstruktur, porer med mera granskas och jämförs med jämförelseavtryck (daktylogram) från misstänkta personer.