Forensisk forskning i framkant: Går det att förutsäga ålder via epigenetik?

I slutet av augusti samlades mer än 800 medarbetare inom forensik och kriminalteknik från 57 länder i Lyon för ”The European Academy of Forensic Science Conference”, EAFS. Här presenterades spjutspetsforskning inom forensiken.

Medarbetare från NFC och de forensiska sektionerna på polisen bidrog med 33 abstract och höll i ett antal workshoppar inom olika områden, bland annat hur intelligenta system i hem kan bidra till att klara upp inbrott och hur omorganisering av arbetsflöden kan minska handläggningstider.

Under konferensen lyftes bland annat de utmaningar som uppstår vid terrorhändelser. Stora mängder data ska snabbt analyseras för att ge svar till utredningen. Det kunde konstateras att efterfrågan på teknisk bevisning och forensiska undersökningar ökar i många länder och terrorattacker har förstärkt trenden.

Kan dna ersätta ett vittne?

Något som också diskuterades var om vi kan få fram detaljer om utseende och ålder från dna. Kan dna i framtiden ersätta ett ögonvittne och beskriva hur en gärningsman ser ut?

– Vårt utseende finns i våra gener, så teoretiskt är det möjligt, menade Manfred Kayser, professor i forensisk molekylärbiologi vid Erasmus University Medical Center i Rotterdam, som föreläste på konferensen. Men att förutsäga ansiksform och hur tätt våra ögon sitter kommer att bli svårt. Det styrs av en mängd olika gener och att hitta sådana gener är komplicerat.

Vid flera olika föredrag och workshoppar presenterades forskningsresultat där målet är att få fram information om en persons utseende från ett dna-prov. Ögonfärg, hårfärg och ursprung på kontinentnivå kan idag förutsägas med relativt hög precision. Hudfärg och ålder är svårare att få fram men där är forskningen på god väg.

Förutsäga ålder

Forskning pågår för att kunna förutsäga en gärningsmans ålder. Forskaren Wojciech Branicki från Jagellonska universitetet i Kraków berättade om utmaningarna och möjligheterna med att kunna förutsäga ålder via epigenetik.

 Epigenetik handlar om hur dna avkodas och uttrycks. Gener i epigenomet kan "omprogrammeras" och kan då förändra det dna som ärvts från föräldrarna.

Epigenomet kan påverkas av externa faktorer, exempelvis miljön vi lever i, och på så sätt integreras arv med miljö.

– Genom epigenetik kan vi göra uppskattningar av ålder som kan användas som forensiska uppslag. Åldrande kontrolleras till stora delar i genomet, men omgivningen påverkar också. Vi behöver genetiska data, men också ta hänsyn till att externa faktorer kan påverka genomet, berättade Branicki.

Branicki presenterade studier där ålder kunde förutsägas med 3,6 års felmarginal. Ju äldre individer, desto lägre exakthet hade prediktionerna. Han berättade att det finns enklare test som ger en felmarginal på fem år.

– Tekniken är inte mogen för att användas i rättssalar som bevis, men kan användas som forensiska uppslag, sade Wojciech Branicki.

Avslutningsvis berättade han även om en ny metod som är under utveckling som ska kunna förutsäga exakt ålder via sperma. Men epigenetikens möjligheter kan i framtiden bli större än vad vi kan föreställa oss, menade Branicki.

– I framtiden kanske vi med epigenetik även kan förutsäga en förövares beteende, spekulerade Branicki.

Nästa gång i Stockholm

Nästa internationella EAFS-konferens kommer att äga rum i Stockholm 30 augusti – 3 september år 2021.

Artikeln publicerades i tidningen Kriminalteknik, nummer 3 år 2018.