Pilotprojekt för sökningar av ansiktsbilder

Digital teknik med artificiell intelligens ger snart möjlighet för svensk polis att identifiera ansikten i bilder på okända gärningsmän mot signalementsregistret. Tekniken används redan av bland annat Interpol och ska nu testas i ett pilotprojekt på NFC.

Att kunna göra automatiska sökningar mot ansiktsregister för identifiering av gärningsmän har under många år efterfrågats av utredningsverksamheten. NFC och polisens it-avdelning har därför arbetat med att ta fram en lösning som är kopplad till det redan existerande signalementsregistret. Efter en rättsanalys gjord av polisens rättsavdelning har nu NFC möjlighet att genomföra en skarp pilot för att kunna vidareutveckla metoden. Piloten genomförs under våren 2019, och förväntas innefatta ett hundratal sökningar.

Verksamheten kommer att fungera på liknande sätt som för fingeravtrycks- och dna-registren, där NFC utför sökningar av spår på uppdrag av utredarna. En bild på en okänd gärningsman söks med hjälp av ett system för ansiktsigenkännings mot ansiktsbilderna i signalementsregistret. Systemet levererar en söklista med de bästa matchningarna, och denna lista granskas sedan av forensiker för att göra en sammantagen bedömning om den innehåller en potentiell kandidat eller inte.

Förhoppningen är att kunna inför automatisk ansiktsigenkänning för sökningar mot signalementsregistret i den löpande verksamheten på NFC under hösten 2019. Innan dess kommer samråd med Datainspektionen att genomföras.

Signalementsregistret

I signalementsregistret finns digitala ansiktsbilder på daktade personer inlagda sedan 2015. Idag består registret av runt 50 000 sökbara bilder och det ökar med cirka 10 000 poster per år. Personer kan daktas när de häktas misstänkta för brott, eller under vissa förutsättningar vid anhållan. Uppgifter gallras från signalementsregistret när de gallras från misstanke- och belastningsregistret.