Ny doktor i dna

Maja Sidstedt, molekylärbiolog på NFC:s biologisektion.

Maja Sidstedt, molekylärbiolog på NFC:s biologisektion. Bild: Viktor Högberg, KA-Öst

Maja Sidstedt, molekylärbiolog på NFC:s biologisektion, disputerade i slutet av maj med en avhandling som visar hur dna-analysen störs av exempelvis jord och blod.

– En av de viktigaste upptäckterna i avhandlingsarbetet är att vi kan visa hur molekyler från jord och blod slår ut ljussignalen som används för att detektera dna, säger Maja.

Ungefär 60 000 dna-spår från brottsplatser analyseras årligen på NFC i Linköping. En stor utmaning är att spåren ofta innehåller små mängder dna och analysstörande ämnen som till exempel humussyror från jord eller hemoglobin från blod. Kunskapen från Majas avhandlingsarbete kan användas till att utveckla mer robusta och effektiva analysmetoder.

Majas avhandlingsprojekt har även innefattat samarbete med amerikanska National Institute of Standards and Technology. Opponent vid disputationen var TitiaSijen, en världsledande forskare inom forensisk dna-analys tillika chef för forskning och utveckling vid Netherlands Forensic Institute, NFI.

Information från Lunds Universitet om Majas Sidstedts doktorandprojekt

Text: Ann-Louise Flisbäck, KA-Öst
Foto: Viktor Högberg, KA-Öst