Mordbrand med mobilapp

  • En man startade en brand i sitt hus – trots att han var på semester i Thailand.
    En man startade en brand i sitt hus – trots att han var på semester i Thailand. Bild: Mostphotos
  • Pilen visar var branden startade.
    Pilen visar var branden startade. Bild: Polisen
1/2

Ett hus brann ned när ägaren var i Thailand. Spår på brandplatsen avslöjade en mordbrand utförd på distans via smarta uppkopplade produkter.

— NÄR VI kunde fjärrtända lampan på NFC i Linköping med hjälp av en mobiltelefon bekräftade vi att det fungerar – åtminstone från Norrköping, säger forensiker Johnny Bengtsson.

Efter intensivt samarbete mellan kriminaltekniker i polisregion Mitt och forensiker på NFC, var händelsen med lampan något som bidrog till att kasta ljus på händelseförloppet för en annorlunda iscensatt mordbrand.

Hemautomationsforensik är ett relativt nytt område som innebär forensisk undersökning av uppkopplade enheter i ett hemautomationssystem. Begreppet kan även innefatta den typ av brottslighet som sker genom användning av smarta uppkopplade produkter i kriminellt syfte. I Kriminalteknik nummer 3 år 2019 beskrevs hemautomationsforensik djupare.

FALLET MED det brandhärjade huset är förmodligen det första svenska i sitt slag. Gärningsmannen befann sig i Thailand, varifrån han startade en brand i sin bostad hemma i Sverige. Kriminalteknikerna som undersökte brandplatsen reagerade när de upptäckte en rad föremål som de ansåg att NFC borde undersöka lite närmare.

NFC fick bland annat in den misstänktes mobiltelefon, två fjärrstyrda fjärrströmbrytare, surfplatta, robotdammsugare och en lödkolv för analys.

NFC hanterade fallet som ett samarbetsärende där forensiker inom teknisk brand och informationsteknik jobbade parallellt med att undersöka brottsplatsmaterialet.

INNAN RESAN hade gärningsmannen köpt två olika fj ärrströmbrytare. För att kunna styra den ena strömbrytaren krävde den tillhörande mobilappen registrering av ett användarkonto. Vid brandplatsundersökningen hittades denna strömbrytare slängd i en papperskorg.

Den andra fjärrströmbrytaren satt kvar i ett eluttag med en ansluten lödkolv. Lödkolven hade placerats nära brännbart material. Analyser av telefon och surfplatta visade att gärningsmannen hade sökt på internet efter information om lödkolvar och fjärrströmbrytare. Han hade också installerat appar på surfplatta och telefon för att kunna styra fjärrströmbrytare på distans. Efter hemkomsten hade apparna avinstallerats.

– NFC identifierade de brända tekniska produkterna och extraherade data från telefon och surfplatta.Tillsammans med min kollega Thomas Adolfsson utförde vi funktionstester av inköpta referensexemplar av de olika fjärrströmbrytarna, analyserade skapade databaser och jämförde dessa med extraherad data från beslagen, säger Johnny.

Tingsrätten dömde gärningsmannen till två års fängelse för mordbrand. De forensiska erfarenheterna från branden togs tillvara och ingår numera i den brandutbildning som blivande kriminaltekniker genomgår.■

Text: Ann-Louise Flisbäck
Foto: Polisen och Mostphotos