Rimfrost på NFC

Inom Rimfrost har polisen beslagtagit bland annat 804 vapen, 321 kilo sprängmedel och 30 personbilar.

Inom Rimfrost har polisen beslagtagit bland annat 804 vapen, 321 kilo sprängmedel och 30 personbilar. Bild: Anna Hermansson, KA-Syd

Stora mängder vapen och narkotika har beslagtagits i operation Rimfrost. Inom forensiken har Rimfrost gett en försmak av ett utvecklat arbetssätt med tätare dialog med utredare.

POLISENS nationella särskilda händelse, Rimfrost, avslutades tidigare i somras. Då hade sammanlagt 321 kilo sprängmedel, 804 vapen och 256 kilo amfetamin beslagtagits inom ramen för operationen. Många material har kommit till NFC för undersökningar och ärendena som kopplats till Rimfrost har haft ett snabbspår.

– Rimfrostärenden har varit prioriterade och andra ärenden har fått stå tillbaka lite, säger Johanna Dalgaard, en av sex forensiska generalister som har haft ett särskilt uttalat uppdrag inom Rimfrost.

BÅDE NFC OCH polisregionerna har haft särskilda kontaktpersoner för forensiska diskussioner – generalister och andra handläggare på NFC, kriminaltekniker samt utredare på polisregionerna. Gemensamma prioriteringar av ärenden, eller undersökningar på enstaka utvalda material, har gjorts i ett tidigt skede. En tregradig prioriteringsordning har upprättats internt på NFC för att motverka att förturen tappar sin betydelse när ärendena är många. Ett fåtal akuta förturer har hanterats, vilket har inneburit att annan verksamhet helt har prioriterats bort inom de aktuella undersökningsområdena.

– Tydliga kontaktvägar och dialog har gjort att de undersökningar som verkligen har varit högst prioriterade också har gått väldigt fort, säger generalisten Ulf Svensson.

NFC:s arbete och prioriteringar inom Rimfrost har sin utgångspunkt i beslut i polisens nationella operativa ledningsgrupp. Snabbare handläggningstider för forensiska undersökningar i ärenden kopplade till gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar bedömdes tidigt vara en av flera nyckelfaktorer för Rimfrost.

– Vi har kunnat prova, utveckla och justera vissa delar i vårt arbetssätt som vi tror kommer bli en naturlig del i vårt arbete i och med införandet av en mottagningsfunktion på NFC. Vi ska bli bättre på att leverera det våra uppdragsgivare efterfrågar på det sätt de efterfrågar, säger Hanna Karlström, biträdande avdelningschef på NFC och inledningsvis NFC:s representant i den nationella Rimfroststaben.

Trycket har varit stort på bland annat undersökningar av dna, fingeravtryck, explosivämnen och vapen.

– De regionala labben har också dragit ett stort lass och servat regionerna med snabba besked, säger Ulf Svensson.

PÅ NFC SYD är inflödet av vapen konstant på en relativt hög nivå. Vapenundersökaren Tobias Edsfeldt berättar att han och hans kollegor på vapengruppen både topsar vapnen och gör själva vapenundersökningen – däremellan lämnas vapnet till laboratoriet för fingeravtrycksundersökning.

– Inflödet av vapen har varit hanterbart under Rimfrost, men det har märkts att labbet har fått mer att göra med ökat inflöde av bland annat narkotika. För att stödja utredarna gör vi på vapengruppen ganska ofta preliminära bedömningar av vapentyp och eventuell tillståndsplikt, antingen så fort ärendet kommit in till oss eller direkt när patrullerna kommer in med vapnen. Då kan utredarna ha ett preliminärt besked inom 30 minuter, säger Tobias Edsfeldt.

FÖRUTOM DE forensiska undersökningarna har Rimfrost också medfört ett tidskrävande arbete med logistik, administration och kommunikation samt forensisk rådgivning.

– Det har varit högre krav på dialog med uppdragsgivarna. Dokumentation, information, avvägningar och föränderliga prioriteringar utifrån ärendeinflödet. I Rimfrostärenden har vi ofta kunnat diskutera undersökningar tidigt, ibland innan ärendet ens har skickats in, och så brukar det normalt inte vara, säger Johanna Dalgaard.

Sammanlagt har 250 ärenden, med betydligt många fler olika undersökningar, kommit in till NFC.

– Det är mycket lärande i Rimfrost som vi ska dra nytta av i vårt samarbete med utredningsverksamheten, avrundar Hanna Karlström.

Text: Viktor Högberg, KA-Öst
Foto: Anna Hermansson, KA-Syd

Resultat

 • Antal frihetsberövade: 735
 • Häktade: 339
 • Anhållna: 410
 • Antal husrannsakningar: 1 109
 • Beslag vapen: 804
 • Beslag sprängmedel: 321 kilo
 • Beslag narkotika: cirka 256 kilo amfetamin, cirka 76 kilo kokain med mera
 • Flera stora dopningsbeslag
 • Beslag kontanter: 10 042 235 kronor
 • Beslag värde: 30 personbilar och 39 exklusiva klockor

Fakta: Rimfrost

Operation Rimfrost var en nationell särskild händelse som pågick mellan november 2019 och juni 2020. Inledningsvis var arbetet främst fokuserat till polisregion Syd men utvidgades senare också till övriga landet. Nationell kommenderingschef var Stefan Hector.

Målet för den särskilda händelsen var att:

 • minska skjutningar och sprängningar i kriminella miljöer
 • reducera antalet personer i kriminella nätverk genom lagföring och avhopparverksamhet
 • öka beslagen av vapen och sprängämnen 
 • öka tryggheten hos allmänheten.