Testet: NFC-anställd gjorde inbrott i sitt eget hus

Johnny Bengtsson när han gör ett fiktivt inbrott i sitt eget hus.

Johnny Bengtsson när han gör ett fiktivt inbrott i sitt eget hus. Bild: Maria Åsén, NFC

För att testa en utvecklad metod gjorde en forensiker på NFC inbrott i sitt eget hem där han även låtsades vara en mördare. Efteråt gick han igenom alla data som hade registrerats.

JAG GJORDE ETT fiktivt bostadsinbrott och passade på att fiktivt mörda en person för att kunna se om det sensoriskt gick att återskapa händelseförloppet, säger Johnny Bengtsson som är forensiker på NFC i Linköping.

I samband med ett bostadsinbrott kan det vara viktigt att få veta i vilken ordning olika händelser skett. Att få så kallade tidsstämplar på händelser kan exempelvis tala för eller emot om en eller flera gärningspersoner har rört sig i en fastighet vid samma tidpunkt, i vilka rum och i vilken tidsföljd.  

I dag finns det en uppsjö av sensorer med olika funktioner som exempelvis kan visa om ett fönster eller en dörr är öppen eller stängd, detektera rörelser, mäta kolmonoxidhalt eller luftfuktighet. Med hjälp av aktuatorer går det att styra och reglera olika funktioner i bostaden såsom belysning, inomhusklimat och strömförbrukare. En aktuators beteende kan också bestämmas eller automatiseras genom att kombinera sensordata med ett eller flera programmerbara villkor: Om exempelvis temperaturen i tvättstugan överstiger en viss temperatur – stäng då av strömmen till tvättmaskinen och torktumlaren för att förhindra en eventuell begynnande elbrand och skicka därefter en digital notis till den boende.

PÅ LIKNANDE VIS kan exempelvis ljus- eller rörelsesensorer användas för att styra hemmets belysning, en teknik som används i allt fler bostäder vilket kan vara till nytta om man reser bort eller om man har en sommarstuga som man vill ska se bebodd ut. I regel går det automatiserade hemmet att övervaka och styra med en mobilapp, liksom funktioner för att få information om förändringar via notiser, meddelanden eller på mejl. Intresset för hemautomation och övervakning av sin bostad växer och användningsområdena ökar i takt med allt fler och billigare sensorer.

– Under min föräldraledighet för ett par år sedan funderade jag på om det skulle kunna finnas intressanta loggdata i familjens hemautomationssystem och som skulle kunna användas för att rekonstruera ett händelseförlopp i en bostad, säger Johnny Bengtsson.

Idén vidareutvecklades mot ett forensiskt perspektiv. Då det sedan tidigare fanns en mängd sensorer och aktuatorer installerade i familjens bostad, uppstod tanken om att genomföra ett fingerat inbrott och ett mord på sin egen fru.

Johnny Bengtsson ville veta om det går att få specifika klockslag för varje händelse och vilka datavärden som registreras. För att få registrerade händelser och varningar i form av loggade data krävs en eller flera styrenheter.

– Det är bara fantasin som sätter gränser för vilka funktioner man vill lägga till. Man kan till exempel koppla ihop systemet med sirener som börjar ljuda om ett fönster eller en dörr bryts upp. Om det finns ett brandlarm i fastigheten kan man koppla in så larmet går igång vid ett misstänkt inbrott. Även kameror kan kopplas in som sätts igång och spelar in vid olika programmerade händelser.

DET FINGERADE BROTTET planerade Johnny Bengtsson tillsammans med sin fru, som också fick agera som mordoffer. Hon gjorde sig i ordning för kvällen, stängde altandörren, släckte all belysning och gick och la sig. Efter det tog sig Johnny Bengtsson in i bostaden genom garaget i husets nederplan, sökte sig upp till entréplan och in i sovrummet där han upptäckte det sovande offret – som fiktivt hades ihjäl. I chock irrade den fiktive gärningsmannen runt i kök och vardagsrum varpå han tog sin tillflykt ut genom entrédörren.

Allt var över på några minuter. Efteråt säkrades alla loggdata ur styrenheten. Varje enskild händelse fanns registrerad tillsammans med en unik tidsstämpel: vilka dörrar som öppnades och stängdes, när lampor tändes och släcktes och registrerade rörelser i bostaden.

– Finns det dessutom historiska data sparade i loggfiler kan det i en brottsutredning även vara intressant att studera sensoriska händelser före och efter ett begånget brott, för att på så sätt identifiera eventuella avvikelser.

Trots det allmänna intresset för hemautomation, tycks det inte finnas så mycket information eller arbeten inom händelserekonstruktion.

– Om man betraktar hemautomation från ett användarperspektiv verkar det finnas ett växande intresse för tekniken och dess möjligheter, men sett ur ett forensiskt perspektiv tycks det nästan inte finnas några studier på området alls. Det saknas ett allmänt vedertaget begrepp, men vi på NFC har valt att använda oss av termen hemautomations forensik.

Under våren 2019 har han och kollegan Thomas Adolfsson handlett två studenter från Linköpings universitet som har gjort en kandidatuppsats inom området och på uppdrag av NFC. Syftet var att undersöka en styrenhet från annan tillverkare för att se om det går att utvinna tidsstämplar.

– Jag är övertygad om att området hemautomationsforensik på sikt kommer att utvecklas ännu mer. Nu har vi på NFC inlett arbetet med att ta fram en generell undersökningsmetodik och några specifika metoder för forensiska undersökningar inom hemautomation, säger Johnny Bengtsson.

Text: Andreas Schander
Foto: Maria Åsén

Fakta: Informationsteknik

Informationstekniksektionen på NFC undersöker allt från dokument och sedlar till data, bild, video, ljud, elektronik och mobiltelefoni. Även undersökningar av handstil samt bild- och ljudmaterial görs. Sektionens uppdrag är även att bistå vid utvecklingen av nya metoder och verktyg till Polismyndigheten inom våra områden.