De räknar ut volym med ny fototeknik

Med bilder från en vanlig mobilkamera är det möjligt skapa en 3D-modell som kan användas för att beräkna volym med hög noggrannhet.

Med bilder från en vanlig mobilkamera är det möjligt skapa en 3D-modell som kan användas för att beräkna volym med hög noggrannhet. Bild: Marcus Andrae, NFC

Med hjälp av ny teknik och en vanlig mobilkamera kan volymen av till exempel en hög med avfall beräknas med stor exakthet. Metoden har arbetats fram av NFC.

För omkring ett år sedan påbörjade gruppen för sensorteknik på NFC ett projekt för att se hur exakt det skulle gå att räkna ut volym av högar med till exempel avfall.

– Vi fick förfrågningar från åklagare och tänkte att det kanske skulle finnas en metod för att lösa det här, säger Johan Lind som tillsammans med bland andra Jimmy Berggren ingått i den grupp som arbetat med projektet.

Istället för att, som i dag, göra en förenklad uppskattning av volymen av en hög baserad på geometriska formers volym och manuellt uppmätta mått av till exempel högens höjd och radie ville projektgruppen ta fram en teknik för beräkningar med hjälp av fotogrammetri – en metod som visat sig vara både enkel att använda och ha hög tillförlitlighet.

– Vi har gjort ett större försök med hjälp av Tekniska verken i Linköping. Vi bad dem ösa upp tre olika stora högar med 2, 10 och 50 kubikmeter innehåll i form av en blandning av grus och aska. En fjärde hög med 10 kubikmeter träflis lades också upp för att få skillnader i material, säger Jimmy Berggren.

I SLUTET AV juni förra året samlades alla data in och dessa data användes senare i jämförande analyser av olika slag. Frågeställningarna var om högarnas material och utformning eller valet av kamera kunde påverka resultatet. Dessutom lät man ett antal testpersoner göra mätningar i datormiljö motsvarande den metod som används i dag.

– Vi trodde att den här tekniken skulle funka, men vi visste inte hur bra och vi visste inte riktigt hur vi skulle kunna verifiera detta, säger Johan Lind.

Facit, som projektgruppen fått fram genom mätningar med laserskanner, visar att man med en vanlig mobilkamera kan skapa en 3D-modell av högen med nära på samma noggrannhet som en laserskanner kan. Och med denna 3D-modell kan man sedan enkelt få datorn att beräkna volymen.

– Nu vet vi att vårt sätt är väldigt lovande och att man inte behöver någon avancerad utrustning för att få ett tillförlitligt resultat. Det räcker att man, med en mobilkamera, går runt och filmar. Av det bildmaterialet kan vi få resultat med hög noggrannhet.

MED HÖG NOGGRANNHET menar Jimmy Berggren och Johan Lind avvikelser som oftast är i storleksordningen under en procent. En exakthet som är av stor vikt för åklagare.

– Det här kommer att vara ett väldigt bra verktyg för oss i vårt arbete. Dels för att se om ett brott har begåtts men också för straff värdet, säger miljö- åklagare Jan Olof Andersson, Jönköping.

– Vi kommer att på mera vetenskapliga grunder kunna beräkna hur många kilo som dumpats på en plats och utifrån det kunna säga hur farlig eller giftig den mängden avfall är för miljön. Och vid utredningar gällande till exempel urtag ur en rullstensås kan vi på samma sätt beräkna hur mycket material som har tagits bort och visa hur stor miljöpåverkan det har.

DET ÄR OCKSÅ viktigt att tekniken är så enkel att polisens tekniker inte ska behöva kallas till platsen för dokumentation.

– Jag vill ha bevissäkring av den som är först på plats. Med den här tekniken ska en miljöinspektör från kommunen kunna dokumentera en plats med en mobilkamera, därefter överförs detta till ett datorprogram och vi kan få fram en vetenskaplig beräkning av en volym, säger Jan Olof Andersson. 

Text: Monica Bergström, KA-Öst
Foto: Marcus Andrae, NFC

Fakta: Fotogrammeri

En teknik där överlappande fotografier av platser eller objekt används för att i bilderna göra mätningar av storlek, form och läge för att på så vis skapa en 3D-modell av verkligheten.

Genom den detaljerade  informationen 3D-modellen ger,  tillsammans med en avgränsande  bottenplatta, kan en hög av till  exempel avfall utvärderas och  volymberäknas med stor precision.