Fler sprängningar kräver åtgärder

Utvecklingen av antalet sprängämnesundersökningar 2014-2019.

Statistik från NFC över utvecklingen av antalet sprängämnesundersökningar 2014-2019.

Polisen har förstärkt insatserna för att motverka den senaste tidens ökning av sprängdåd på flera håll i landet.

Ett intensivt arbete bedrivs både på lokal och nationell nivå, insatserna genomförs också i samverkan med andra myndigheter.

— Den senare tiden har vi sett en utveckling med större sprängkraft, stora egendomsskador och en påtaglig risk att människor kan komma till skada, det får inte fortsätta, säger Mats Löfving, chef för nationella operativa avdelningen, Noa.

Det är ofta samma grupperingar som genomför sprängningarna som är inblandade i skjutvapenvåld, men det handlar inte bara om kriminella nätverk i utsatta områden.

— Regionerna får nationell förstärkning vid flera av de här händelserna och vi har en god bild över de kriminella grupperingar som rör sig i olika områden. Utförarna är många gånger mindre kända individer, som ofta är yngre och relativt okända av polisen. Dessa genomför sprängningarna på uppdrag av anstiftarna, säger Mats Löfving.

Till stor del är det civilt sprängmedel från till exempel byggarbetsplatser i andra länder som används. Men även militära sprängmedel som handgranater, i flera fall från Balkan, och hemmagjorda bomber förekommer.

Sedan 2009 pågår den myndighetsgemensamma satsningen som riktar sig mot strategiska personer som bedöms vara samhällsfarliga och som bedriver organiserad brottslighet. Flertalet av satsningens insatser har även tydliga kopplingar till kriminella nätverk och organiserad brottslighet i de utsatta områdena.

Till toppen