Stor ökning av falska sedlar

Den övre 500-kronorssedeln är förfalskad medan den undre är äkta.

Den övre 500-kronorssedeln är förfalskad medan den undre är äkta. Bild: Marcus Funke, NFC

Under 2019 har Michael Johansson på NFC sett en rejäl ökning av förfalskade sedlar och han ser risker med att Sverige blir allt mer kontantlöst.

VI HAR FÅTT som vana att enbart titta på motivet på sedlarna vilket gör att vi har svårt att skilja en falsk sedel från en äkta. Så trots att vi i dag hanterar färre sedlar och dokumenttekniskt har säkra sedlar så ökar förfalskningarna, säger Michael Johansson som är expert på sedlar på NFC.

Under 2015 undersöktes cirka 300 falska sedlar på NFC och för varje år har antalet förfalskade sedlar ökat. Men Michael är noga med att förklara att det har gått från en väldigt låg nivå till en något högre. Under perioden från januari till och med augusti i år har antalet förfalskade sedlar stigit till ungefär 700. 

– Det är nästan enbart 500-kronorssedlar det handlar om. Under 2015 och 2016 kom Riksbanken med en ny sedelserie och Michael Johansson anser att de nya svenska sedlarna är bland de säkraste i världen.

– Det är de verkligen, det finns många sätt att skilja en falsk sedel från en äkta, men ändå blir många lurade.

SVERIGE ÄR DET land i världen där användningen av kontanter minskar snabbast. Men just därför är det lättare att bli lurad av förfalskningar, trots att dagens svenska sedlar har mycket bra säkerhetsdetaljer. Förr upptäcktes de flesta falska sedlarna på grund av att de kändes "konstiga", och då tog man sig tid att titta närmare på dem. Nu har vi förlorat vanan av känna igen äkta sedlars speciella papperskvalitet och strävhet i det tryckta motivet. Det gör att enkla förfalskningar i dag är i högre valörer än tidigare. Förr förfalskades oftast 20- och 50-kronorssedlar eftersom dessa inte kontrollerades lika noga.

MICHAELS TIPS ÄR att titta på säkerhetsdetaljerna på sedlarna. På de högre valörerna finns till exempel två detaljer som fungerar med rörelser. I det så kallade säkerhetsbandet finns det ett motiv som växlar mellan ett motiv föreställande kronor och texten "KR" när man vickar på sedeln. Vill man göra en extra kontroll av säkerhetsbandet kan man vicka sedeln från sida till sida och se att motivet då rör sig uppåt och nedåt. Vickar man på sedeln från sig och mot sig, rör sig motivet i stället i sidled.

– Det finns även andra risker med färre kontanter, om viktiga samhällsfunktioner som till exempel strömförsörjning eller elektroniska betalningssystem skulle slås ut så behövs det analoga alternativ: kontanter, säger Michael Johansson. 

Text: Andreas Schander, KA-Öst
Foto: Marcus Funke, NFC

Fakta: Falska sedlar

Förutom äktheten undersöker även NFC i vilken utsträckning en falsk sedel kan kopplas till tidigare undersökta sedlar. Detta innebär att även "icke utredningsbara" ärenden får en viktig roll när det gäller att se omfattning och spridning i ett eventuellt senare skede. Detta förutsätter naturligtvis att undersökningen sker centraliserat. Läs mer om sedlars säkerhetsdetaljer på Riksbankens webbplats: www.riksbanken.se