2021 arrangerar NFC forensisk konferens

EAFS 2021:s webbplats

EAFS 2021:s webbplats. Bild: KA-Öst

NFC har uppdraget att arrangera en internationell forensisk konferens nästa år - The European Academy of Forensic Science Conference, EAFS. Nu pågår planeringsarbetet för fullt.

Konferensen går av stapeln 30 augusti – 3 september 2021 i Stockholm.

– Svensk polis har fått möjlighet att vara värd för en konferens som skapar nya möjligheter inom forensik både nationellt och internationellt. Här ges möjlighet för alla aktiva inom forensiken att ta del av de senaste framstegen inom forskning och utveckling inom forensik Det är också ett utmärkt tillfälle att knyta kontakter för framtida samarbeten inom metodutveckling och forskning, säger Christina Bertler Edlund, projektledare.

– Det är kul att vi fått förtroendet att arrangera EAFS 2021, det visar att svensk polis är väletablerat inom det forensiska området med ett gott internationellt anseende. Just nu arbetar vi med att sätta samman Scientific Committee, något som sker i nära samarbete med ENFSI. Konferensens bredd är en del av utmaningen - det gäller därför att hitta representanter till Scientific Committee som kompletterar varandra och tillsammans förmår att täcka in hela området. Här är det interna stödet vid NFC ovärderligt, säger Emil Hjalmarson, forskningsledare NFC.

Den senaste konferensen gick av stapeln i slutet av augusti 2018 i Lyon och där samlades mer än 800 medarbetare inom forensik och kriminalteknik från 57 länder.

Syftet med den återkommande konferensen är att stimulera utvecklingen av forensiken i Europa genom att skapa ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter.

Idag finns kortfattad information om konferensen på www.eafs2021.eu.
– Vi arbetar med en ny webbsida för konferensen där vi kommer att presentera program och nyheter så småningom, säger Christina Bertler Edlund.