NFC bygger med nya krafter i Umeå

  • NFC:s labblokaler innefattar bland annat rum för fingeravtrycksframkallning,
    NFC:s labblokaler innefattar bland annat rum för fingeravtrycksframkallning, flera olika lokaler för till exempel biospårsäkring, några rum som för tillfället används för att ta hand om narkotika och instrumentrum. Bild: Lars Hedelin, KA
  • På NFC:s labb i Umeå arbetar medarbetarna med att säkra dna, framkalla fingeravtryck och sköta forensisk spårfotografering.
    På NFC:s labb i Umeå arbetar medarbetarna med att säkra dna, framkalla fingeravtryck och sköta forensisk spårfotografering. Bild: Lars Hedelin, KA
1/2

Lokalerna är i och för sig inte nya, de stod färdiga i polishuset i Umeå 2015. Ändå är känslan lite av nybyggaranda på NFC:s nordligaste driftställe.

Lokalerna upplevs som ändamålsenliga och genomtänkta, mycket ljus flödar in, det är öppet, bra ventilerat och ganska stort. Fem av de tio medarbetarna, plus gruppchefen, har kommit nyanställda i år. Känslan är att det händer mycket, här är något som byggs upp och ivern att bidra, glädjen över att göra ett jobb som är viktigt på riktigt är påtaglig.

Labbet är ursprungligen det som fanns på dåvarande tekniska roteln i Umeå, berättar Tomas Holmgren, gruppchef på NFC:s driftställe i Umeå. Han kom ny till polisen i januari, efter att ha arbetet närmare 30 år i Försvarsmakten.

– Jag har en bakgrund som officer men har också en examen i mikrobiologi och en doktorsexamen i kemi. De sista sju åren hos min förra arbetsgivare jobbade jag som expert inom CBRNE, innan dess var jag labbchef. Under årens lopp har jag bland annat arbetat med att utbilda polis och räddningstjänst i uppträdande med farliga ämnen, säger Tomas.

LABBLOKALERNA SOM NU tillhör NFC innefattar rum för fingeravtrycksframkallning, flera olika lokaler för till exempel biospårsäkring, några rum som för tillfället används för att ta hand om narkotika, instrumentrum, granskningsrum, torkrum och miljöspårsrum med slussar in och ut och luftflöden så att man kan hålla rent. Dessutom finns fotoateljéer för spårfoto och en ateljé för att kunna fota personer eller större objekt. Även ett vapenundersökningsrum med möjlighet att genomföra provskjutningar ryms i huset.

Grannen på samma våningsplan är forensiska sektionen i polisregion Nord. Sektionen består av fyra forensikgrupper och två grupper inom it-forensik.

– Vi har en del ytor ihop med forensiska sektionen och vi delar även fikarum. Det är jättetrevligt, säger Karolina Abrahamsson, som kom ny till gruppen på NFC i mars.

KAROLINA ÄR biomedicinsk analytiker och arbetade tidigare på Norrlands universitetssjukhus, avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

Som nyanställd är dagarna än så länge till stora delar fyllda av utbildning och upplärning.

– Jag skulle ha varit iväg till Stockholm på utbildning två veckor, men det blev bara en på grund av corona. Sedan är det flera utbildningar som har blivit på distans istället för i Linköping, säger Karolina.

När hon har kommit igång på riktigt och blivit varm i kläderna kommer hon att arbeta sida vid sida med bland andra Jörgen Sandström. Jörgen är civilingenjör i teknisk kemi och har en bakgrund från mejeribranschen. Han kom till polisen och labbet i Umeå 2016.

– En vanlig dag börjar med att kolla av vilka ärenden som står på tur, vilka förtursärenden som har kommit in. Sedan hämtar vi in ärenden, packar upp, granskar och bestämmer vilka undersökningar som behöver genomföras. Vi har en hel del kontakt med kriminalteknikerna och utredarna. Mestadels blir det på mejl och telefon, förutom med de på grova brott här i Umeå, som vi träffar på och pratar med i huset, säger Jörgen.

I DAGSLÄGET ÄR det framför allt fingeravtrycksframkallning och biospårsäkring, det vill säga att säkra dna på olika material genom topsning, som utgör huvuddelen av de undersökningar som genomförs på labbet i Umeå. Till det kommer spårfotograferingen och en del övrig fotografering på brottsplatser. Uppdragen kommer framför allt från polisregion Nord, men i vissa fall också från andra regioner. Under våren har exempelvis polisregion Väst haft ett relativt stort inflöde av begäran om forensiska undersökningar och en del har kunnat omfördelas från NFC:s driftställen i laboratoriesektion Väst till labbet i Umeå.

Tomas Holmgren är nöjd med läget och glad över de nya medarbetarna som tillkommit under kort tid och som redan bidrar mycket i produktionen. Nu är han mitt uppe i rekryteringen av den sista planerade nyanställningen för året. Det handlar om en administratör som ska arbeta med materialhantering och registrering. Fick han önska skulle han även gärna anställa vapenundersökare framöver. ■

Text: Katarina Nestor, KA-Öst
Foto: Lars Hedelin, KA

HALLÅ DÄR: Hur går det på NFC:s nya driftställen?

Sven Kihlgren är chef för NFC:s regionala laboratorieenhet, under vilken laboratoriesektionerna Nord, Stockholm, Väst och Syd samlas. Han projektleder sedan sommaren 2019 arbetet med att koncentrera polisens laborativa verksamhet och inrätta forensiska stationer i polisregionerna.

Är verksamheten nu igång som planerat på NFC:s nya driftställen?

— Ja, vi går i stort sett enligt plan. De flesta nya kollegorna finns på plats och håller på att utbildas för att bli behöriga i sina roller. Till hösten kommer nästa omgång nya medarbetare och sedan ska vi snart nå den förmåga vi är ute efter.

Bedriver NFC samma verksamhet vid alla nya driftställen?

— Ja, det första steget är att samtliga driftställen inom den regionala laboratorieenheten ska kunna framkalla fingeravtryck, säkra dna och sköta forensisk spårfotografering i labb och på fält.

Märks det några vinster med organisationsförändringen redan nu?

— Det är mycket marginellt, vi kämpar mest med att inte tappa tempo under uppbyggnaden. Det tar lite extra tid på några orter och då försöker vi styra om. I höst räknar vi med att vi ska börja se positiva effekter på allvar.

Organisationsförändringar brukar innebära olika utmaningar, vilka är de största utmaningarna i arbetet som du driver?

— Coronapandemin, utan tvekan. De befogade restriktionerna sätter en del käppar i hjulet.