NFC tar bort ackrediteringen för några standardförfaranden och metoder

Undersökningarna det gäller kommer fortsätta att utföras på ett kvalitetssäkrat sätt men utlåtandena kommer att sakna Swedac:s ackrediteringsmärke.

Från och med den 18 februari 2021 drar NFC tillbaka sin ackreditering för följande standardförfaranden och metoder:

  • Standardförfarande för brandplatser, (868)
  • Metodbeskrivning för rekonstruktion av brandförlopp, (651)
  • Standardförfarande för undersökning av sedelskyddsfärg, (801)
  • Standardförfarande för undersökning av kulpennpasta, (782)
  • Metodbeskrivning för analys av socker, (658)
  • Metodbeskrivning för våtkemisk analys av joner och föreningar, (657)
  • Metodbeskrivning för analys med mikrotermisk desorption i kombination med GC-MS, (679)
  • Standardförfarande för identifiering av digitalkameror, (814)
  • Metodbeskrivning för fotografering med forensiska ljuskällor, (1142) för verksamheten i Göteborg och Malmö
  • Metodbeskrivning för IR-fotografering, (1143) för verksamheten i Göteborg och Malmö

Detta innebär att de utlåtanden som grundar sig på nämnda standardförfaranden och metoder inte kommer att ha Swedac:s ackrediteringsmärke men undersökningarna kommer fortfarande att utföras på ett kvalitetssäkrat sätt utanför ackrediteringens omfattning.

Standardförfaranden och metoder