Polisen inleder särskild händelse kring forensiska undersökningar

Ett kraftigt ökat inflöde av forensiska ärenden, efter framgångsrika polisutredningar, har ökat handläggningstiderna hos polisens nationella forensiska centrum, NFC.

För att få ner handläggningstiderna i de mest prioriterade utredningarna inleds nu en särskild händelse.

Under 2020 hade polisen stor framgång i många brottsutredningar kring grova brott, bland annat efter arbetet med Rimfrost och i utredningarna efter att den krypterade tjänsten Encrochat knäcktes via Europolsamarbetet. För polisens nationella forensiska centrum, NFC, har detta inneburit att antalet ärenden ökat kraftigt under fjolåret – bara antalet förtursärenden ökade med cirka 50 procent jämfört med 2019.

– Vi arbetar intensivt och offensivt mot den grova kriminaliteten. Därför ökar inflödet till våra forensiker, vilkas arbete och analyser ofta är avgörande för att nå fram till lagföring och fällande domar. Jag är övertygad om att NFC:s kraftsamling kommer att ge resultat, säger rikspolischef Anders Thornberg.

Syftet med den särskilda händelsen Vilgot som nu inleds är att korta handläggningstiderna för forensiska undersökningar kopplade till grova brott där personer sitter frihetsberövade, brott där brottsoffret är särskilt utsatt och brott där unga är involverade.

– Vi kommer nu att sätta strukturen för arbetet i den särskilda händelsen. Det är av yttersta vikt, för enskilda och för rättskedjan, att vi kortar handläggningstiderna i dessa ärenden, säger Helena Trolläng, avdelningschef för NFC och kommenderingschef för Vilgot.