NFC har tagit bort ackrediteringen för två standardförfaranden

Gäller standardförfarande för undersökning av bildmaterial, (nummer 812) och standardförfarande för undersökning av ljudmaterial, (nummer 795).

De båda undersökningarna kommer fortsätta att utföras på ett kvalitetssäkrat sätt men utlåtadena som grundar sig på dem kommer inte längre att ha Swedac:s ackrediteringsmärke.

Nationellt forensiskt centrum (NFC) drog tillbaka ackrediteringarna för standardförfarandena från och med den 4 juni 2021.

Standardförfaranden och metoder som används vid NFC