Organisation

NFC:s har cirka 530 anställda och bedriver verksamhet i Linköping, Borås, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Malmö, Stockholm, Sundvall, Umeå och Växjö. Från och med den 1 februari 2020 tillkommer ytterligare två driftsorter; Uppsala och Örebro.

Till toppen