Organisation

NFC, en avdelning i Polismyndigheten, har tolv driftställen och drygt 500 anställda. Det största laboratoriet finns i Linköping. Övriga driftställen är Borås, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Malmö, Stockholm, Sundsvall, Umeå, Uppsala, Växjö och Örebro.

Avdelningschef är Helena Trolläng.

Organisationsschema för NFC (pdf-dokument)

Polismyndighetens organisation

Vid NFC finns nio sektioner.

Biologisektionen

Vid Biologisektionen genomförs dna-analyser av biologiska spår från brottsplats eller på tillvaratagna bevismaterial. Dna-analyser genomförs även på ett stort antal salivtopsningar från personer. Sektionen hanterar de svenska dna-registren som innehåller dna-profiler från cirka 160 000 dömda brottslingar och misstänkta samt över 30 000 dna-profiler från olösta brott.

Mer om dna och biologi

Droganalyssektionen

Droganalyssektionen arbetar med att identifiera och analysera olika typer av narkotika- och dopningsbeslag liksom gifter och illegal alkohol. Nästan all narkotika som beslagtas i Sverige kommer till droganalyssektionen vid NFC för analys. Analyser och jämförelser av alkohol görs också för att avgöra vilken typ av alkohol det är och om det kommer från samma tillverkning. Varierande frågeställningar om gifter besvaras också.

Mer om droganalys och alkohol

Sektionen för informationsteknik

Informationstekniksektionen undersöker informationsbärare av alla typer, från undersökningar av dokument och sedlar till tekniska undersökningar av data, bild, video, ljud, elektronik och mobiltelefoni. Vi bistår även med biometriska undersökningar utifrån handstil samt bild och ljudmaterial. NFC har en expertkompetens rörande dokumentsäkringar och inom det it-forensiska området. Informationstekniksektionens uppdrag är därför även att bistå vid utvecklingen av svenska id-handlingar samt nya metoder och verktyg till Polismyndigheten för att effektivisera, möjliggöra och kvalitetssäkra analysarbetet inom våra ämnesområden.

Mer om informationsteknik

Kemi- och tekniksektionen

Vid Kemi- och tekniksektionen utförs främst olika typer av jämförelser, exempelvis av fingeravtryck, fibrer, skoavtryck, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor. Sektionen arbetar även brottsförebyggande genom framtagning av sedelskyddsfärg. Polisens bevisinstrument för alkoholutandningsprov kalibreras på sektionen.

Mer om kemi och teknik

Mottagningssektionen

Laboratoriesektion Nord

Laboratoriesektion Stockholm

Laboratoriesektion Syd

Laboratoriesektion Väst