Ledningsgrupp

NFC:s ledningsgrupp.

  • Helena Trolläng, avdelningschef
  • Hanna Karlström, t.f. biträdande avdelningschef
  • Peter Bergström, sektionschef, sektionen för informationsteknik
  • Mikael Lilja, t.f. enhetschef laboratorieenheten
  • Sven Kihlgren, tf. enhetschef regionala laboratorieenheten
  • Camilla Rehme, t.f. kanslichef
  • Anna Stenfeldt Hennings, t.f. sektionschef mottagningssektionen
  • Liselott Hjulin, ekonom
  • Tony Wimarken HR-partner
  • Katarina Nestor, KA-partner
Till toppen