Ledningsgrupp

NFC:s ledningsgrupp.

 • Helena Trolläng, avdelningschef
 • Hanna Karlström, biträdande avdelningschef
 • Annelie Rosén, chef för Laboratorieenheten
 • Sven Kihlgren, chef för Regionala laboratorieenheten
 • Camilla Rehme, tillförordnad chef för avdelningskansliet
 • Erika Skoogh, kvalitetsledare
 • Emil Hjalmarsson, forskningsledare
 • Mikael Högfors, processledare för forensiska processen
 • Peter Bergström, chef för Sektionen för informationsteknik, processledare för it-forensiska processen
 • Anna Stenfeldt Hennings, chef för Mottagningssektionen
 • Liselott Hjulin, representant från Ekonomiavdelningen
 • Tony Wimarken, representant från HR-avdelningen
 • Katarina Nestor, representant från Kommunikationsavdelningen
Till toppen