Sektioner

NFC:s verksamhet bedrivs i Linköping, Linköping, Borås, Göteborg, Halmstad, Kristianstad, Malmö, Stockholm, Sundvall, Umeå och Växjö. Från och med den 1 februari 2020 tillkommer ytterligare två driftsorter; Uppsala och Örebro.

Vid NFC finns nio sektioner

Biologisektionen

Antal anställda: 118 (december 2019)
Antal ärenden per år (2018):15 500 dna-ärenden med undersökningsmaterial från brottsplatser, cirka 8 200 av dessa gäller grova brott. Personprover dna: cirka 30 000 per år

Vid Biologisektionen genomförs dna-analyser av biologiska spår från brottsplats eller på tillvaratagna bevismaterial. Dna-analyser genomförs även på ett stort antal salivtopsningar från personer. Sektionen hanterar de svenska dna-registren som innehåller dna-profiler från cirka 160 000 dömda brottslingar och misstänkta samt över 30 000 dna-profiler från olösta brott. Under 2018 rapporterades 4000 träffar från den nationella DNA-databasen.

Mer om dna och biologi

De svenska dna-registren

Droganalyssektionen

Antal anställda: 67 (december 2019)
Antal ärenden per år: 50 400 (år 2018)

Droganalyssektionen arbetar med att identifiera och analysera olika typer av narkotika- och dopningsbeslag liksom gifter och illegal alkohol. Nästan all narkotika som beslagtas i Sverige kommer till droganalyssektionen vid NFC för analys. Analyser och jämförelser av alkohol görs också för att avgöra vilken typ av alkohol det är och om det kommer från samma tillverkning. Varierande frågeställningar om gifter besvaras också.

Mer om droganalys och alkohol

Sektionen för informationsteknik

Antal anställda: 68 (december 2019)
Antal ärenden per år: 2 100 (år 2018)

Informationstekniksektionen undersöker informationsbärare av alla typer, från undersökningar av dokument och sedlar till tekniska undersökningar av data, bild, video, ljud, elektronik och mobiltelefoni. Vi bistår även med biometriska undersökningar utifrån handstil samt bild och ljudmaterial. NFC har en expertkompetens rörande dokumentsäkringar och inom det it-forensiska området. Informationstekniksektionens uppdrag är därför även att bistå vid utvecklingen av svenska id-handlingar samt nya metoder och verktyg till Polismyndigheten för att effektivisera, möjliggöra och kvalitetssäkra analysarbetet inom våra ämnesområden.

Mer om informationsteknik

Kemi- och tekniksektionen

Antal anställda: 110 (december 2019)
Antal ärenden per år: 6 400 (år 2018)

Vid Kemi- och tekniksektionen utförs främst olika typer av jämförelser, exempelvis av fingeravtryck, fibrer, skoavtryck, däck, inbrottsverktyg, explosivämnen, färger, glas och kulor. Sektionen arbetar även brottsförebyggande genom framtagning av sedelskyddsfärg. Polisens bevisinstrument för alkoholutandningsprov kalibreras på sektionen.

Mer om kemi och teknik

Avdelningskansliet

Antal anställda: 36 (december 2019)

NFC:s avdelningskansli är en stödverksamhet för hela NFC. Kansliet har ett brett ansvarsområde och svarar bland annat för processledning, lokaler, inköp, fakturahantering, verksamhetsskydd, registratorverksamhet, vaktmästeri, utbildningsplanering-/genomförande, forskning och utveckling, kvalitetsarbete och verksamhetsplanering. Medarbetarna har roller som projektledare, processledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetsexperter, samordnare, handläggare, administratörer och registratorer.

Mer om forskning och utveckling

Mer om internationellt samarbete

Mottagningssektionen

Antal anställda: 11 (december 2019)

Laboratoriesektion Nord

Antal anställda: 7 (december 2019)

Laboratoriesektion Stockholm

Antal anställda: 52 (december 2019)
Antal ärenden per år: 2900 (år 2018)
Ärenden åt Migrationsverket: 18 100 (år 2018) Övriga administrativa ärenden: 9 600 (år 2018)

Laboratoriesektion Stockholm arbetar med att framkalla och identifiera fingeravtryck, analysera mekaniska spår, skospår, undersöka vapen samt utföra spårfotografering och videodokumentation.

Mer om kemi och teknik

Laboratoriesektion Syd

Antal anställda: 31 (december 2019)
Antal ärenden: 3 600 (år 2018)

Laboratoriesektion Syd arbetar med att framkalla och identifiera fingeravtryck, analysera mekaniska spår, skospår, undersöka vapen samt utföra spårfotografering och videodokumentation.

Mer om kemi och teknik

Laboratoriesektion Väst

Antal anställda:30 (december 2019)
Antal ärenden: 2 200 (år 2018)

Laboratoriesektion Väst arbetar med att framkalla och identifierar fingeravtryck. Här bedrivs även skospårs- och vapenundersökningar samt biospårssäkring. Utöver detta utförs spår- och översiktsfotografering. Inom foto finns även en drönarverksamhet.

Mer om kemi och teknik

 

Till toppen