Beställa undersökningar

NFC anlitas mestadels av rättsväsendet, men även privatpersoner kan anlita NFC. Om du har ett ärende du vill ha undersökt på NFC, kontakta oss för att diskutera din förfrågan.

Om vi kan ta emot uppdraget så får du en offert där prisförslag tydligt framgår. Du kan begära forensisk undersökning genom att med hjälp av beställningskatalogen fylla i vår blankett.

Dna-undersökningar på uppdrag från privatpersoner

Vi är mycket restriktiva med att utföra dna-undersökningar åt privatpersoner. Alla typer av dna baserade släktskapsutredningar hänvisas till Rättsmedicinalverket.

Dna-analys av personprov

Beställningsblanketten används av brottsutredande verksamheter utanför polisväsendet och som inte har tillgång till polisens intranät

Kontakta NFC för att få ett unikt prov-ID om du inte använder provtagningssats för salivprov (dna).

Telefon 010-562 80 20, telefontid måndag till fredag klockan 07.00-19.00 samt söndag klockan 08.00-16.30.

Så här gör du för att fylla i beställningsblanketten

Alla uppgifter på blanketten, begäran om dna-analys av personprov, måste vara ifyllda och provet måste vara märkt med samma personuppgifter och prov-ID som på blanketten. Om uppgifter saknas eller inte överensstämmer mellan prov och blankett kommer inte provet att analyseras. För de brottsutredande uppdragsgivare utanför polisväsendet som inte omfattas av NFC:s instruktion debiteras en analyskostnad om 950 SEK per personprov, exklusive moms.

Begäran om dna-analys av personprov

Handstilsundersökning

Jämförande handstilsundersökningar kan göras för att undersöka om olika skrifter har samma upphovsman. NFC kan i mån av tid göra handstilsundersökningar åt civila uppdragsgivare som exempelvis privatpersoner. Uppdrag från privatpersoner tas endast emot via juridiskt ombud.

När du skickar in ett material får du en orderbekräftelse där vi anger ungefär hur många timmar ärendet beräknas ta. Priset för en handstilsundersökning är för närvarande 1 300 kronor per timme exklusive moms. Generellt brukar en namnteckningsundersökning ta mellan åtta och tolv timmar.

Vanliga frågor och svar om handstilsundersökningar

Vid begäran om handstilsundersökning skriv ett följebrev där du anger vad som är ifrågasatt och vad som är jämförelsematerial. Ange adress, telefonnummer och personnummer eller organisationsnummer.

Även andra typer av dokumentundersökningar kan göras, exempelvis om en handling är ett original eller en kopia. Även för undersökningar av denna typ gäller att de måste skickas via juridiskt ombud om du är privatperson.

Skicka materialet som rekommenderat brev till

Nationellt forensiskt centrum
581 94 Linköping

Förpackning av bevismaterial

Vid förpackning av bevismaterial som skickas in för undersökning till NFC är det viktigt att använda sig av ändamålsenliga förpackningar.

För att bevismaterialet ska komma fram till NFC i samma skick som det var i när det lämnade brottsplatsen är det viktigt att förpackningarna som används är lämpade för sitt ändamål och kvalitetsmässigt uppfyller de krav som NFC ställer. 

Information om hur olika material ska förpackas på bästa sätt framgår av rapporten, Säkra förpackningar för kriminaltekniska spår.

Blanketter

Fylla i blanketter på skärmen

För att kunna fylla i blanketten på skärmen måste du använda Adobe Reader, Adobe Acrobat eller någon av webbläsarna Google Chrome, Internet Explorer, Opera eller Safari.

Använder du något annat pdf-verktyg eller andra webbläsare kan registrerad information försvinna.

Har du inte Adobe Reader kan du hämta programmet på Adobes hemsida. Kom ihåg att du inte kan spara en ifylld blankett om du använder Adobe Reader.

Om du har problem med att fylla i fälten, så scrolla ned till slutet av blanketten och scrolla sedan upp till början av blanketten igen.