Redovisning och ackreditering

Protokoll från NFC

Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en organisatorisk avdelning inom Polismyndigheten och omfattar bland annat Polisens laborativa verksamhet inom den forensiska processen. Verksamheten finns lokaliserad på olika platser i Sverige. Polismyndighetens laborativa verksamhet inom den forensiska processen genomgår för tillfället en organisatorisk förändring. Utlåtanden och protokoll kommer under en övergångsperiod ha skillnader i utseende och omfattning. Vi arbetar för att ensa utformningen av utlåtandena och protokollen.

För de ämnesområden inom NFC som utförs på flera platser i Sverige kommer även undersökningsförfarandet att harmoniseras successivt.

Kvalitetsarbete och ackreditering

Ackreditering är en tredje parts bedömning av ledningssystem tillsammans med metoder och standardförfaranden. Bedömningen sker mot ISO/IEC 17025 eller ISO/IEC 17020. I Sverige utförs denna bedömning av Swedac som är Sveriges ackrediteringsorgan. NFC har en ackreditering som omfattar frekvent använda metoder och standardförfaranden, vilket medför att en stor del av den laborativa verksamheten ingår.

Eftersom omfattningen av ackreditering inte omfattar alla metoder som används kommer det att markeras i utlåtanden och protokoll om undersökningen utförts inom ackreditering. Alla utlåtanden och protokoll ska dock vara av adekvat kvalitet. Målet för NFC är att all laborativ verksamhet som utförs frekvent ska vara ackrediterad.