Utlåtandeskala

Ett sakkunnigutlåtande från NFC är en redovisning av de resultat som erhålls vid en undersökning. NFC:s utlåtandeskala är utarbetad för NFC:s resultatvärdering.

Utlåtandeskalan är utarbetad för NFC:s resultatvärdering. Vid resultatvärdering bedöms storleken hos resultatvärdet, det vill säga hur mycket resultaten av undersökningen talar för eller emot huvudhypotesen. Storleksordningen hos resultatvärdet avgör skalsteget. Nedan visas skalstegen med tillhörande intervall av resultatvärden (V). Om en av hypoteserna kan uteslutas används inte skalstegen och slutsatsen blir då ett fastställande av faktum.

NFC:s utlåtandeskala