Hur kommer ärenden till NFC?

Spår säkras på brottsplatsen av exempelvis kriminaltekniker, it-forensiker eller någon annan medarbetare inom polisen.

 Vid den regionala forensiska sektionen görs en bedömning  av insamlat material och det bestäms vilka material som ska skickas direkt till NFC för undersökning och analys, vilka material som kan sparas för att eventuellt, vid behov, undersökas senare, och vilka material som kan undersökas lokalt av sektionens egna medarbetare.

Film: Från brottsplats till domstol - teknisk bevisning


I komplexa ärenden kontaktas NFC inledningsvis eller under den pågående brottsplatsundersökning för att klarlägga vilka spår och material som ska säkras, i vilken ordning detta ska göras och vilka metoder som bör användas. I vissa fall kan forensiker och andra medarbetare från NFC även delta i brottsplatsundersökningen.