Statistik - ärenden till NFC

NFC har producerat fler ärenden än vad som kommit in flera år i rad.

Inkomna och avslutade ärenden

 

2017 2018

Inkomna ärenden

82 200

81 100

Avslutade ärenden

84 000

86 900

Öppna ärenden

10 400

8 800

Personprover

 

2017

2018

Personprover dna

30 500

30 100

Personprover finger

12 500

13 400

Ärenden från andra uppdragsgivare

 

2017

2018

Migrationsverket

22 100

18 100

Övriga

8 300

9 600

 

Totalt

 

2017

2018

Totalt antal  inkomna ärenden

155 600

152 300

Totalt antal avslutade ärenden

157 400

158 100

 

Dna-registren - träffar
NFC hanterar de svenska dna-registren som innehåller dna-profiler från cirka 150.000 dömda brottslingar och misstänkta samt över 30 000 dna-profiler från olösta brott.  Under 2018 rapporterades 4000 träffar från den nationella DNA-databasen.

Dna-registerstatistik

 

Handläggningstider

Handläggningstid i median ärenden och personprover.

 

 

2017

2018

Handläggningstid median

17

22

Personprover dna

2

2

Personprover finger

1

1

Till toppen